Chránené územia Slovenska

Chránené územia Slovenska - časopis Štátnej ochrany prírody SR, vychádza od roku 1982 (s prerušením v rokoch 2013-2014). Časopis ponúka priestor na prezentáciu činnosti ŠOP SR, informovanie v oblasti štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, ako aj na výmenu skúseností z praktickej ochrany. Od čísla 79 (2009) vychádza iba v elektronickej verzii.

40. ročník

Redakčná rada: RNDr. Jana Durkošová,  Ing. Martina Gubková, Ing. Ivana Havranová, PhD., Ing. Viktória Ihringová, RNDr. Ján Kadlečík, RNDr. Katarína Králiková, RNDr. Alexander Lačný, PhD., Ing. Henrich Mičko, Ing. Marta Mútňanová


Inštrukcie pre autorov: pozri [doc]
Rubriky časopisu: pozri [docx]

Uzávierka príspevkov do časopisu Chránené územia Slovenska č. 101 je 31.10.2023

Chránené územia Slovenska 100 - ISSN 2453-6423 chus100
Prelistuj časopis
Stiahni [pdf]

Chránené územia Slovenska 99 - ISSN 2453-6423 chus99
Prelistuj časopis
Stiahni [pdf]

Chránené územia Slovenska 98 - ISSN 2453-6423 chus98
Prelistuj časopis
Stiahni [pdf]

Chránené územia Slovenska 97 - ISSN 2453-6423 chus95
Prelistuj časopis
Stiahni [pdf]

Chránené územia Slovenska 96 - ISSN 2453-6423 chus96
Prelistuj časopis
Stiahni [pdf]

Chránené územia Slovenska 95 - ISSN 2453-6423 chus95
Stiahni [pdf]

Chránené územia Slovenska 94 - ISSN 2453-6423 chus94
Stiahni [pdf]

Chránené územia Slovenska 93 - ISSN 2453-6423 chus93
Stiahni [pdf]

Chránené územia Slovenska 92 - ISSN 2453-6423 chus92
Stiahni [pdf]
Na tlač [pdf]

Chránené územia Slovenska 91 - ISSN 2453-6423 chus91
Stiahni [pdf]
Na tlač [pdf]

Chránené územia Slovenska 90 - ISSN 2453-6423 chus89
Stiahni [pdf]
Na tlač [pdf]

Chránené územia Slovenska 89 - ISSN 2453-6423 chus89
Stiahni [pdf]
Na tlač [pdf]

Chránené územia Slovenska 88 - ISSN 2453-6423 chus88
Stiahni [pdf]
Na tlač [pdf]

Chránené územia Slovenska 87 - ISSN 2453-6423 chus87
Stiahni [pdf]
Na tlač [pdf]

Chránené územia Slovenska 86 - ISSN 2453-6423 chus86
Stiahni [pdf]
Na tlač [pdf]

Chránené územia Slovenska 85 - ISSN 2453-6423 chus85
Stiahni [pdf]
Na tlač [pdf]

Chránené územia Slovenska 84 - ISSN 2453-6423 chus84
Stiahni [pdf]
Na tlač [pdf]

Chránené územia Slovenska 83 chus83
Stiahni [pdf]
Na tlač [pdf]

Chránené územia Slovenska 82 chus82
Stiahni [4.4 MB - pdf]
Na tlač [48.0 MB - pdf]

Chránené územia Slovenska 81 chus80
Stiahni [2.3 MB - pdf]
Na tlač [30.3 MB - pdf]

Chránené územia Slovenska 80 chus80
Stiahni [2.5 MB - pdf]
Na tlač [28 MB - pdf]

Chránené územia Slovenska 79 chus79
Stiahni [2.1 MB - pdf]
Na tlač [14.1 MB - pdf]

Chránené územia Slovenska 78 chus78
Stiahni [3.5 MB - pdf]
Na tlač [20.9 MB - pdf]

Chránené územia Slovenska 77 chus77
Stiahni [2 MB - pdf]

Chránené územia Slovenska 76 chus76
Stiahni [2.1 MB - pdf]

Chránené územia Slovenska 75 chus75
Stiahni [1.9 MB - pdf]

Chránené územia Slovenska 74 chus74
Stiahni [2.2 MB - pdf]

Chránené územia Slovenska 73 chus73
Stiahni [1.8 MB - pdf]

Chránené územia Slovenska 72 chus72
Stiahni [1.7 MB - pdf]

Chránené územia Slovenska 71 chus71
Stiahni [1.7 MB - pdf]

Chránené územia Slovenska 70 chus70
Stiahni [1.8 MB - pdf]

Chránené územia Slovenska 69 chus69
Stiahni [1.9 MB - pdf]

Chránené územia Slovenska 68 chus68
Stiahni [1.4 MB - pdf]

Chránené územia Slovenska 67 chus67
Stiahni [1.7 MB - pdf]


September

Počuli ste, že...