Chránené územia Slovenska

Chránené územia Slovenska - časopis Štátnej ochrany prírody SR, vychádza od roku 1982 (s prerušením v rokoch 2013-2014). Časopis ponúka priestor na prezentáciu činnosti ŠOP SR, informovanie v oblasti štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, ako aj na výmenu skúseností z praktickej ochrany. Od čísla 79 (2009) vychádza iba v elektronickej verzii.

39. ročník

Redakčná rada: RNDr. Jana Durkošová,  Ing. Martina Gubková, Ing. Ivana Havranová, Ing. Viktória Ihringová, RNDr. Ján Kadlečík, RNDr. Katarína Králiková, RNDr. Alexander Lačný, PhD., Ing. Henrich Mičko, Ing. Marta Mútňanová


Inštrukcie pre autorov: pozri [doc]
Rubriky časopisu: pozri [docx]

Uzávierka príspevkov do časopisu Chránené územia Slovenska č. 100 je 31.5.2023

Chránené územia Slovenska 99 - ISSN 2453-6423 chus99
Stiahni [pdf]

Chránené územia Slovenska 98 - ISSN 2453-6423 chus98
Stiahni [pdf]

Chránené územia Slovenska 97 - ISSN 2453-6423 chus95
Prelistuj časopis
Stiahni [pdf]

Chránené územia Slovenska 96 - ISSN 2453-6423 chus96
Prelistuj časopis
Stiahni [pdf]

Chránené územia Slovenska 95 - ISSN 2453-6423 chus95
Stiahni [pdf]

Chránené územia Slovenska 94 - ISSN 2453-6423 chus94
Stiahni [pdf]

Chránené územia Slovenska 93 - ISSN 2453-6423 chus93
Stiahni [pdf]

Chránené územia Slovenska 92 - ISSN 2453-6423 chus92
Stiahni [pdf]
Na tlač [pdf]

Chránené územia Slovenska 91 - ISSN 2453-6423 chus91
Stiahni [pdf]
Na tlač [pdf]

Chránené územia Slovenska 90 - ISSN 2453-6423 chus89
Stiahni [pdf]
Na tlač [pdf]

Chránené územia Slovenska 89 - ISSN 2453-6423 chus89
Stiahni [pdf]
Na tlač [pdf]

Chránené územia Slovenska 88 - ISSN 2453-6423 chus88
Stiahni [pdf]
Na tlač [pdf]

Chránené územia Slovenska 87 - ISSN 2453-6423 chus87
Stiahni [pdf]
Na tlač [pdf]

Chránené územia Slovenska 86 - ISSN 2453-6423 chus86
Stiahni [pdf]
Na tlač [pdf]

Chránené územia Slovenska 85 - ISSN 2453-6423 chus85
Stiahni [pdf]
Na tlač [pdf]

Chránené územia Slovenska 84 - ISSN 2453-6423 chus84
Stiahni [pdf]
Na tlač [pdf]

Chránené územia Slovenska 83 chus83
Stiahni [pdf]
Na tlač [pdf]

Chránené územia Slovenska 82 chus82
Stiahni [4.4 MB - pdf]
Na tlač [48.0 MB - pdf]

Chránené územia Slovenska 81 chus80
Stiahni [2.3 MB - pdf]
Na tlač [30.3 MB - pdf]

Chránené územia Slovenska 80 chus80
Stiahni [2.5 MB - pdf]
Na tlač [28 MB - pdf]

Chránené územia Slovenska 79 chus79
Stiahni [2.1 MB - pdf]
Na tlač [14.1 MB - pdf]

Chránené územia Slovenska 78 chus78
Stiahni [3.5 MB - pdf]
Na tlač [20.9 MB - pdf]

Chránené územia Slovenska 77 chus77
Stiahni [2 MB - pdf]

Chránené územia Slovenska 76 chus76
Stiahni [2.1 MB - pdf]

Chránené územia Slovenska 75 chus75
Stiahni [1.9 MB - pdf]

Chránené územia Slovenska 74 chus74
Stiahni [2.2 MB - pdf]

Chránené územia Slovenska 73 chus73
Stiahni [1.8 MB - pdf]

Chránené územia Slovenska 72 chus72
Stiahni [1.7 MB - pdf]

Chránené územia Slovenska 71 chus71
Stiahni [1.7 MB - pdf]

Chránené územia Slovenska 70 chus70
Stiahni [1.8 MB - pdf]

Chránené územia Slovenska 69 chus69
Stiahni [1.9 MB - pdf]

Chránené územia Slovenska 68 chus68
Stiahni [1.4 MB - pdf]

Chránené územia Slovenska 67 chus67
Stiahni [1.7 MB - pdf]


Marec

Počuli ste, že...