Chránené územia Slovenska

Chránené územia Slovenska - časopis Štátnej ochrany prírody SR, vychádza od roku 1982 (s prerušením v rokoch 2013-2014). Časopis ponúka priestor na prezentáciu činnosti ŠOP SR, informovanie v oblasti štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, ako aj na výmenu skúseností z praktickej ochrany. Od čísla 79 (2009) vychádza iba v elektronickej verzii.

40. ročník

Redakčná rada: RNDr. Jana Durkošová,  Ing. Martina Gubková, Ing. Ivana Havranová, PhD., Ing. Viktória Ihringová, RNDr. Ján Kadlečík, RNDr. Katarína Králiková, RNDr. Alexander Lačný, PhD., Ing. Henrich Mičko, Ing. Marta Mútňanová


Inštrukcie pre autorov: pozri [doc]
Rubriky časopisu: pozri [docx]

Uzávierka príspevkov do časopisu Chránené územia Slovenska č. 102 je 31.5.2024

Chránené územia Slovenska 101 chus101
Prelistuj časopis
Stiahni [pdf]

Chránené územia Slovenska 100 chus100
Prelistuj časopis
Stiahni [pdf]

Chránené územia Slovenska 99 chus99
Prelistuj časopis
Stiahni [pdf]

Chránené územia Slovenska 98 chus98
Prelistuj časopis
Stiahni [pdf]

Chránené územia Slovenska 97 chus95
Prelistuj časopis
Stiahni [pdf]

Chránené územia Slovenska 96 chus96
Prelistuj časopis
Stiahni [pdf]

Chránené územia Slovenska 95 chus95
Stiahni [pdf]

Chránené územia Slovenska 94 chus94
Stiahni [pdf]

Chránené územia Slovenska 93 chus93
Stiahni [pdf]

Chránené územia Slovenska 92 chus92
Stiahni [pdf]
Na tlač [pdf]

Chránené územia Slovenska 91 chus91
Stiahni [pdf]
Na tlač [pdf]

Chránené územia Slovenska 90 chus89
Stiahni [pdf]
Na tlač [pdf]

Chránené územia Slovenska 89 chus89
Stiahni [pdf]
Na tlač [pdf]

Chránené územia Slovenska 88 chus88
Stiahni [pdf]
Na tlač [pdf]

Chránené územia Slovenska 87 chus87
Stiahni [pdf]
Na tlač [pdf]

Chránené územia Slovenska 86 chus86
Stiahni [pdf]
Na tlač [pdf]

Chránené územia Slovenska 85 chus85
Stiahni [pdf]
Na tlač [pdf]

Chránené územia Slovenska 84 chus84
Stiahni [pdf]
Na tlač [pdf]

Chránené územia Slovenska 83 chus83
Stiahni [pdf]
Na tlač [pdf]

Chránené územia Slovenska 82 chus82
Stiahni [4.4 MB - pdf]
Na tlač [48.0 MB - pdf]

Chránené územia Slovenska 81 chus80
Stiahni [2.3 MB - pdf]
Na tlač [30.3 MB - pdf]

Chránené územia Slovenska 80 chus80
Stiahni [2.5 MB - pdf]
Na tlač [28 MB - pdf]

Chránené územia Slovenska 79 chus79
Stiahni [2.1 MB - pdf]
Na tlač [14.1 MB - pdf]

Chránené územia Slovenska 78 chus78
Stiahni [3.5 MB - pdf]
Na tlač [20.9 MB - pdf]

Chránené územia Slovenska 77 chus77
Stiahni [2 MB - pdf]

Chránené územia Slovenska 76 chus76
Stiahni [2.1 MB - pdf]

Chránené územia Slovenska 75 chus75
Stiahni [1.9 MB - pdf]

Chránené územia Slovenska 74 chus74
Stiahni [2.2 MB - pdf]

Chránené územia Slovenska 73 chus73
Stiahni [1.8 MB - pdf]

Chránené územia Slovenska 72 chus72
Stiahni [1.7 MB - pdf]

Chránené územia Slovenska 71 chus71
Stiahni [1.7 MB - pdf]

Chránené územia Slovenska 70 chus70
Stiahni [1.8 MB - pdf]

Chránené územia Slovenska 69 chus69
Stiahni [1.9 MB - pdf]

Chránené územia Slovenska 68 chus68
Stiahni [1.4 MB - pdf]

Chránené územia Slovenska 67 chus67
Stiahni [1.7 MB - pdf]


Jún

Počuli ste, že...