Žiadosti o poskytnutie informácií

Žiadosti o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z.  Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) možno podať:

  1. telefonicky na telefónnom čísle 048/472 20 27 v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 16.00 hod.
  2. e-mailom na adresu: sekretariat@sopsr.sk
  3. osobne na Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky
  4. písomne na adresu: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
Smernica o prístupe k informáciám
- príloha 1
- príloha 2
- príloha 3
- príloha 4
Sadzobník k smernici o prístupe k informáciám
stiahni [pdf]
stiahni [pdf]
stiahni [pdf]
stiahni [pdf]
stiahni [pdf]
stiahni [pdf]

Júl

Počuli ste, že...