Ochrana prírody

Ochrana prírody

Vedecký časopis zameraný najmä na publikovanie pôvodných vedeckých a odborných prác, recenzií a krátkych správ z oblasti ochrany prírody a krajiny, resp. z ochranárskej biológie, prioritne na Slovensku. Vychádza 2 krát ročne.

Redakčná rada: Ing. Andrea Lešová, PhD., RNDr. Ján Kadlečík, RNDr. Katarína Králiková, RNDr. Radoslav Považan, PhD., Doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.

Inštrukcie pre autorov (stiahnuť .doc)
Inštrukcie pre recenzentov (stiahnuť .doc)

Uzávierka príspevkov do nasledujúceho čísla (44) je 30.11.2024.

Príspevky sú recenzované.

Ochrana prírody 43 
Stiahni [pdf]
Prelistuj časopis
ISSN 2453-8183

Ochrana prírody 42 
Stiahni [pdf]
Prelistuj časopis
ISSN 2453-8183

Ochrana prírody 41 
Stiahni [pdf]
Prelistuj časopis
ISSN 2453-8183

Ochrana prírody 40 
Stiahni [pdf]
ISSN 2453-8183

Ochrana prírody 39 
Stiahni [pdf]
ISSN 2453-8183

Ochrana prírody - Supplement
Vedecká konferencia ŠOP SR
Rozšírené abstrakty príspevkov z konferencie 
Stiahni [pdf]
ISSN 2453-8183

Ochrana prírody 38 
Stiahni [pdf]
ISSN 2453-8183

Ochrana prírody 37 
Stiahni [pdf]
Prelistuj časopis
ISSN 2453-8183

Ochrana prírody 36 
Stiahni [pdf]
ISSN 2453-8183

Ochrana prírody 35 
Stiahni [pdf]
ISSN 2453-8183

Ochrana prírody 34 
Stiahni [pdf]
ISSN 2453-8183

Ochrana prírody 33 
Stiahni [pdf]
ISSN 2453-8183

Ochrana prírody 32 
Stiahni [pdf]
ISSN 2453-8183

Ochrana prírody 31
Stiahni [pdf]
ISSN 2453-8183

Ochrana prírody 30
Stiahni [pdf]
ISSN 2453-8183

Ochrana prírody 29 chus85
Stiahni [pdf]
ISSN 2453-8183

Ochrana prírody 28 chus85
Stiahni [pdf]
ISSN 2453-8183

Ochrana prírody 27 chus85
Stiahni [pdf]
ISSN 2453-8183

Ochrana prírody 20 - Supplement 
Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska
Stiahni [pdf]


Júl

Počuli ste, že...