Médiá

Kontakt pre médiá:

Odbor komunikácie a propagácie
Štátna ochrana prírody SR
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica

tel. čísla:
+ 421 48 472 20 53
+421 911 011 425

email:
sopsr-pr@sopsr.sk


Apríl

Počuli ste, že...