Výskumy, metodiky

Červené knihy ohrozených druhov

Červená  kniha cicavcov Slovenska


Vzory správ z výskumov

Vzor spravy o výsledku prieskumu a výskumu chránených rastlín a chránených živočíchov
Vzor spravy o výsledku prieskumu a výskumu jaskýň
Vzor spravy o výsledku prieskumu a výskumu chránených území a ich ochranných pásiem

 

Výskumy a Štúdie

Prognóza dopadov zonácie NP Muránska planina
Bližšia charakteristika štúdie a dopady zonácie NP Muránska planina


Apríl

Počuli ste, že...