Ochrana přírody (ČR)

Časopis Ochrana přírody vydáva Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) ako odborný časopis zaoberajúci sa problematikou ochrany prírody a krajiny v najširších súvislostiach.  Je určený profesionálnym pracovníkom ochrany prírody a vedecko-výskumných inštitúcií, záujemcom z neziskových organizácií, pedagogickým pracovníkom a všetkým záujemcom o ochranu prírody.

V rámci zmluvy o spolupráci uzavretej medzi Štátnou ochranou prírody SR a AOPK ČR, zverejňujeme odkaz na tento časopis aj na našej webovej stránke.

www.casopis.ochranaprirody.cz


Jún

Počuli ste, že...