Dohovory čiastočne súvisiace s ochranou prírody

Dohovor o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier:
Podpis: 17. 3. 1992 v Helsinkách
V SR účinný od: 5. 10. 1999
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí slovenskej republiky č. 358/2002 Z. z. (Čiastka 148) - Dohovor o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier

Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja:
Podpis: 29. 6. 1994 v Sofii
V SR účinný od: 22. 10. 1998
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 356/2002 Z. z. (Čiastka 148) - Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja

Európsky dohovor o krajine:
Podpis: 20. 10. 2000 vo Florencii
SR podpísala: 30.5.2005
V SR účinný od: 01.12.2005
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 515/2005 Z. z. (Čiastka 210) - Európsky dohovor o krajine

Medzinárodný dohovor o regulácii lovu veľrýb:
Podpis: 2. 12. 1946 vo Washingtone
V SR účinný od: 22. 3. 2005
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 263/2005 Z. z. (Čiastka 114) - Medzinárodný dohovor o regulácii lovu veľrýb

Zmluva o Antarktíde
Popis: 1. 12. 1959 vo Washingtone
V SR účinná od: 14. 6. 1962
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 76/1962 Zb. (Čiastka 40) o Zmluve o Antarktíde

  • prvá zmluva v histórii vzťahujúca sa na celý kontinent, ktorý sa v záujme vedy a pokroku celého ľudstva môže podľa Zmluvy využívať len na mierové účely a na slobodný vedecký výskum s podporou medzinárodnej spolupráce
  • územné vymedzenie platnosti zmluvy určené južne od 60. rovnobežky južnej zemepisnej šírky, vrátane plávajúcich ľadovcov

Povinnosti zmluvných strán:

  • neuskutočňovať v Antarktíde akékoľvek aktivity vojenského charakteru, jadrové výbuchy, ako aj zneškodňovanie rádioaktívneho odpadu
  • chrániť a uchovávať biotické zdroje Antarktídy (článok 9)
  • podporovať vedecké bádanie a medzinárodnú vedeckú spoluprácu na jej území a vyjadrovať sa k otázkam týkajúcim sa výkonu jurisdikcie v Antarktíde
  • informovať sa vzájomne o plánoch vedeckých práv v Antarktíde, vymieňať si údaje a výsledky vedeckých pozorovaní, zabezpečiť k nim voľný prístup a tiež umožniť výmenu vedeckého personálu medzi výpravami a stanicami
  • dodržiavať oznamovaciu povinnosť voči ostatným zmluvným stranám o všetkých výpravách, staniciach a o každom vojenskom personáli či vybavení určenom na vyslanie do Antarktídy

Apríl

Počuli ste, že...