Interreg Slovenská republika - Česká republika

    ŠOP SR aktuálne nerealizuje projekt v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-ČR


    Apríl

    Počuli ste, že...