Jaskyne

Naše jaskyne sú nádherné prírodné skvosty, ktoré dokážu zaujať nielen širokú laickú verejnosť, ale aj odborníkov. Či už svojou kvapľovou výzdobou, zaľadnením, priezračnými jazierkami alebo inou nevšednou nádherou. Väčšina sprístupnených jaskýň je kvapľových, niekoľko ľadových a výnimočnú hodnotu má aragonitová jaskyňa v Ochtinej. Všetku nádheru je možné vidieť v sprístupnených jaskyniach. V súčasnej dobe je na Slovensku v správe ŠOP SR 13 sprístupnených jaskýň.

Správa slovenských jaskýň: odkaz tu

 


Júl

Počuli ste, že...