Generálny riaditeľ

Ing. Štefan Kysel

Generálny riaditeľ ŠOP SR

Do funkcie dočasne povereného generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky bol uvedený, generálnym tajomníkom služobného úradu Ministerstva životného prostredia SR, Marekom Chovanom dňa 22.novembra 2023.

Štefan Kysel absolvoval Strednú lesnícku školu v Banskej Štiavnici a následne pokračoval na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene, ktorú ukončil ako lesný inžinier. Lesníkov považuje za prvotných ochrancov prírody, vďaka ktorým máme na Slovensku biodiverzitu, ktorú nám závidia aj mnohé európske krajiny.

 


Máj

Počuli ste, že...