Zranený živočích a čo s ním

Našli ste zraneného, chorého, poškodeného alebo uhynutého živočícha?

Štátna ochrana prírody SR, v súvislosti s aktuálnou situáciou šírenia vírusu COVID-19, vyzýva občanov, aby v prípade nálezu zraneného/hendikepovaného živočícha obmedzili volania na číslo 112 a kontaktovali priamo záchranné zariadenia na to určené.  Kontakty záchranných zariadení nájdete v interaktívnej mapke.

Interaktívna mapa existujúcich záchranných zariadení na Slovensku

Zoznam zariadení (rehabilitačné a chovné stanice) na záchranu zraneného živočícha

NÁZOV ADRESA KONTAKT ĎALŠIE KONTAKTY
Rehabilitačná stanica pri Správe CHKO Štiavnické vrchy                     Kammerhorfská 26, 969 01 Banská Štiavnica 1 tel.: 045/691 19 31 MENO / NÁZOV KONTAKT
POHOTOVOSŤ 910 158 739
Ing. Peter Farbiak (riaditeľ) 903 298 326
Ing. Dušan Farbiak 911 390 227
Štefan Čenger 903 298 328
Rehabilitačná stanica pri Národnej ZOO Bojnice Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice 046/540 32 41 046/540 29 77 Ing. Milan Šovčík (riaditeľ) 903 807 531
hlavný zoológ, v pracovnej dobe 7,00 – 15,00 hod. 903 807 318
hlavný zoológ, v pracovnej dobe 7,00 – 15,00 hod. 903 807 114
kurátor, v pracovnej dobe 7,00 – 15,00 hod. 903 807 254
strážnik, od 15,00 do 7,00 902 629 011  910 298 291
Rehabilitačná stanica pri Správe CHKO Ponitrie Sídlo RS - Drážovská 14,  949 01 Nitra                                                            
Sídlo Správy CHKO Ponitrie -  Samova 3, 949 01 Nitra
037/776 49 01 POHOTOVOSŤ 911 485 274
Ing. Radimír Siklienka, PhD. (riaditeľ) 903 298 310
Viktor Mlynek 903 298 312
Ing. Peter Andraščík 903 298 311
Rehabilitačná stanica pri Správe NP Slovenský raj  Štefánikovo námestie č. 9, 052 01 Spišská Nová Ves 053/442 20 10 POHOTOVOSŤ 911 485 298
Ing. Tomáš Dražil, PhD. (riaditeľ) 903 298 217
Mgr. Jozef Kormančík  903 298 216
Rehabilitačná  a chovná stanica  - Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá Dolina 61, 027 05 Zázrivá                                                     Pôsobnosť: na území okresov Dolný Kubín, Ružomberok, Martin, Tvrdošín, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Žilina 043/589 65 31 Metod Macek 903 504 470
CHOVNÉ STANICE
Chovná stanica pri Správe TANAP Sídlo CHS: Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
Sídlo Správy: P.O.Box. 21, 059 41 Tatranská Štrba 75
044/552 45 57 POHOTOVOSŤ 911 485 280
Ing. Pavol Majko (riaditeľ) +421 52 478 03 50
Chovná stanica pri Správe CHKO Strážovské vrchy Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica 042/432 28 02 POHOTOVOSŤ 911 485 253
Ing. Beňadik 
Machciník
lesník,
poverený riadením Správy CHKO Strážovské vrchy
903 298 127
Mgr. Martina Pepichová 911 011 401
Chovná stanica pri Správe NP Slovenský kras Biely Kaštieľ 188, 049 51 Brzotín 058 /732 68 15 POHOTOVOSŤ  911 485 293
Ing. Milan Olekšák 911 390 238
Chovná stanica pri RCOP Prešov  Švábska 4, 080 01 Prešov 051/756 74 15 POHOTOVOSŤ  911 390 164
Ing. Beáta Forintová (riaditeľ) 903 298 340
Ing. Roman Trojčák 911 390 164
Chovná stanica pri Správe CHKO Cerová vrchovina Železničná ul. 31, 979 01 Rimavská Sobota 047/563 49 48 POHOTOVOSŤ      903 298 145
Mgr. Csaba Balázs 911 390 224
Chovná stanica pri Správe NAPANT Sídlo CHS - ul. SNP č. 311, 033 01 Liptovský Hrádok 
Sídlo Správa NP Nízke Tatry 
Partizánska cesta 69, 974 01 Banská Bystrica
044/5222875 048/4700870 POHOTOVOSŤ - NAPANT sever    911 895 087
POHOTOVOSŤ - NAPANT juh 0911 390 120
Mag. Marek Kuchta (riaditeľ) 048 28 550 11
Chovná stanica pri Správe NP Malá Fatra Hrnčiarska ul. 197, 013 03 Varín 041/507 14 12 POHOTOVOSŤ  0904 682 371, 0903 298 141
Ing. Gabriela Kalašová (riaditeľka) 0911 011 426
Pavol Kubala 0904 682 371
Pavol Žídek  0903 298 141
Chovná stanica pri Správe PIENAP-u SNP 57, 061 01 Spišská Stará Ves 052/418 10 71 - 3 POHOTOVOSŤ 911 485 218
Ing. Vladimír Kĺč, PhD (riaditeľ) 903 298 185
Chovná stanica pri Správe CHKO Horná Orava Bernolákova ul. 408, 029 01 Námestovo 043/5522466 POHOTOVOSŤ  911 887 422
Ing. Šimon Kertys, PhD., zoológ, poverený riadením správy 903 298 409
Chovná stanica pri Správe NP Muránska planina Janka Kráľa 12, 050 01 Revúca 058/442 20 61 POHOTOVOSŤ  911 485 262
Ing. Ján Šmídt
riaditeľ správy
910 158 723
Peter Bryndza  903 298 154
Pavol Balko   903 298 153
Chovná stanica pri Správe NP Veľká Fatra P. O. Hviezdoslava 38, 036 01 Martin 043/428 45 03 POHOTOVOSŤ 911 485 308
Ing. Eduard Apfel (riaditeľ) 0902 914 170
Chovná stanica pri Správe CHKO Záhorie

pracovisko č.p.173, 90068 Plavecký Štvrtok

Vajanského ul.17, 901 01 Malacky
034/772 27 35 POHOTOVOSŤ  903 298 338
Ing. Tomáš 
Olšovský, 
PhD.
riaditeľ správy CHKO
911 892 477
Mgr. Rudolf Jureček 903 298 338
Chovná stanica pri Správa CHKO Východné Karpaty Duchnovičová 535, 068 01 Medzilaborce 057/748 02 91 POHOTOVOSŤ 911 316 637
Ing. Juraj Platko (riaditeľ) 911 390 193
Mgr. Martin Šepeľa 903 298 309
Chovná stanica pri Správa NP Poloniny Ul. Mieru 193, 067 61 Stakčín   057/762 44 24 POHOTOVOSŤ 911 011 382
Ing. Miroslav 
Buraľ
riaditeľ správy
903 298 190
Jozef Blaško 0911 074 489
Chovná stanica – Záchranná a chovná stanica Petrovice Pavol Židek, 013 53 Petrovice s.č. 562                                      územná pôsobnosť Správy ŠOP SR NP Malá Fatra 903 298 141 Pavol Židek 903 298 141
Chovná stanica - Centrum voľného času

Ľubomír EnglerNám.sv. Cyrila a Metoda 143/46, 078 01 Sečovce
pôsobnosť: územie okresov Prešovského a Košického kraja

905 469 068 Ľubomír Engler 905 469 068
Chovná a rehabilitačná stanica pri Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach Účelové zariadenie pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach pôsobnosť: územie okresov Košice – mesto, Košice okolie a okresy Prešov, Trebišov, Vranov nad Topľou, Michalovce 918 919 742    
Ing. Igor Sopoliga 917 340 538
Klinika vtákov a exotických zvierat  917 637 798
Chovná stanica  - Spoločnosť na záchranu zranených a osirelých voľne žijúcich zvierat - Havran 922 31 Ratnovce 307 
prevádzka stanice, odchyt, príjem živočíchov
pôsobnosť: územie krajov Trnava, Trenčín, okres Topoľčany
  Janka Šnajdárová (predseda) spolocnost.havran@gmail.com
Chovná stanica  - Občianske združenie Návrat do divočiny, Into the Wild Stupavská 199, 900 32 Borinka, prevádzka stanice, odchyt, Pôsobnosť: územie Bratislavského kraja 0948339429   0948339429
Chovná stanica  - Občianske združenie Priatelia prírody Jiří Hološka, prevádzka stanice, odchyt, príjem živočíchov       Pôsobnosť: územie Trenčianskeho kraja 0950 381 559 Jiří Hološka 0950 381 559
Kontakty na ostatné organizačné útvary ŠOP SR
ŠOP SR, Správa CHKO Poľana ul. J. M. Hurbana 20
045/533 48 34 
POHOTOVOSŤ 903 298 197
Ing. Vladimíra Fabriciusová, PhD. 903 298 301
ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty  Trenčianska ul. 31, 914 41 Nemšová  032/659 83 87 POHOTOVOSŤ 911 011 381
Mgr. Sylva Mertanová  911 011 364
ŠOP SR, Správa CHKO Malé Karpaty Štúrova 115, 900 01 Modra 033/640 06 00 POHOTOVOSŤ    911 011 384
Mgr. Peter Puchala  911 390 170
ŠOP SR, Správa CHKO Latorica Ul. J. Záborského 1760/1, 075 01 Trebišov  056/668 30 00 POHOTOVOSŤ 903 298 247
Mgr. Kristína Voralová  911 085 686
ŠOP SR, Správa CHKO Kysuce U Tomali č. 1511, 022 01 Čadca 041/4335606 POHOTOVOSŤ 903 298 432
Ing. Ján Korňan 903 298 285
ŠOP SR, Správa CHKO Vihorlat  Ul. Fraňa Kráľa 1, 071 01 Michalovce 056/688 25 41/43 POHOTOVOSŤ  911 485 268
Ing. Zuzana Argalášová   911 390 192

ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie

Samova ul. 3
949 01 Nitra

031/551 62 29 

POHOTOVOSŤ 

911 485 274

Ing. Radimír Siklienka, PhD. (riaditeľ)

903 298 310

ŠOP SR, Správa CHKO Dunajské luhy, pracovisko Dunajské luhy

Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda

031/ 551 62 29

POHOTOVOSŤ

903 298 333

Mgr. Bacsa (vedúci pracoviska)

0903 298 278

Mgr. Ing. Mária Vavríková

903 298 275

Mgr. Jozef Lengyel, PhD.

911 390 147

ŠOP SR, Správa CHKO Dunajské luhy, pracovisko Bratislava

Karloveská 63
841 04 Bratislava

02 6428 39 82

POHOTOVOSŤ

903 298 333

Mgr. Radoslav Michalka

903 298 332


Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky zabezpečuje nepretržitú odbornú pomoc ako aj vykonáva svoju činnosť na základe pohotovosti. 
Ochrana živočíchov je zabezpečená prostredníctvom zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, t.z. akákoľvek manipulácia s chráneným živočíchom je zakázaná. Pričom za jedinca chráneného živočícha sa považuje nielen celý jedinec, ale aj jeho časť, napr. perie, vajcia, kosti. Všetky voľne žijúce druhy vtákov sú chránenými druhmi živočíchov, okrem holuba domáceho.

ČO ROBIŤ PRI NÁLEZE NESAMOSTATNÉHO MLÁĎAŤA?

Medzi najčastejšie prípady nálezu nesamostatného, vypadnutého mláďaťa sa jedná o mláďa sovy - myšiarky ušatej

Myšiarka ušatá

Myšiarka ušatá je stredne veľká sova s charakteristickým znakom dlhými perovitými uškami. Nie je lesný druh sovy, hniezdo si podobne ako ostatné sovy sama nestavia, na hniezdenie využíva opustené hniezda. Myšiarka ušatá sa nevyhýba ani rušným mestám alebo sídliskám. Po určitom čase, keď mláďatá opúšťajú hniezdo (nemajú celkom vyvinuté operenie) rozptyľujú sa po okolitých konároch, neskôr, keď sú už letu schopné po okolitých stromoch a budovách, odkiaľ sa počas noci (v letných mesiacoch) piskľavým hlasom dožadujú potravy od svojich rodičov. Potravou tejto sovy sú takmer výlučne drobné cicavce, najmä hlodavce, čím výrazne prispieva k ich redukcii. V období výchovy mláďat, počas jednej noci donesú aj niekoľko kusov drobných hlodavcov. Práve v období, keď mláďatá myšiarky ušatej nevedia lietať, ale sú už mimo svojho hniezda, sa stáva, že ľudia takýto nález mláďatá považujú za "vypadnuté mláďa". Pri náleze takého mláďatá v korunách stromov je nežiadúce ho zachraňovať, jedine nie letu schopné mláďa, prípadne poranené, nájdené na zemi môžeme považovať za ohrozené zo strany mačiek či psov, takéto mláďa si vyžaduje našu starostlivosť a treba kontaktovať Štátnu ochranu prírody SR, ktorá navrhne ďalší postup. Veľmi vzácne môžu zahniezdiť v mestskom prostredí aj iné druhy sov, ale myšiarka ušatá je spomedzi nich v prostredí mestských parkov a sídlisk najbežnejšia.

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBIKY

Zabezpečuje úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a osobitných predpisov:

 • zabezpečuje starostlivosť o choré, zranené alebo poškodené chránené živočíchy (hendikepované živočíchy) prostredníctvom prevádzkovania sústavy záchranných zariadení
 • plní funkciu chovnej stanice a rehabilitačnej stanice,
 • zabezpečuje odber a prevoz nahlásených hendikepovaných živočíchov,
 • uhrádza výdavky spojené so starostlivosťou,
 • prijíma oznámenia o nájdených chránených živočíchoch,
 • určuje nakladanie s nimi a vedie evidenciu o nájdených chorých, zranených
 • poškodených, uhynutých a náhodne odchytených, zranených a usmrtených celoročne chránených živočíchov v zmysle platných právnych predpisov.
 • okrem prevádzky záchranných zariadení vo svojej kompetencii, uhrádza výdavky spojené so zabezpečením starostlivosti o choré, zranené alebo poškodené chránené živočíchy (hendikepované živočíchy) externým/súkromným záchranným zariadeniam v rámci existujúcej siete záchranných zariadení na území SR na základe zmluvných vzťahov.

ZÁCHRANNÉ ZARIADENIA PRE ZRANENÉ CHORÉ ALEBO INAK POŠKODENÉ CHRÁNENÉ DRUHY ŽIVOČÍCHOV

REHABILITAČNÉ A CHOVNÉ STANICE

Rehabilitačné a chovné stanice patria k štátom zriadeným záchranným zariadeniam. Ide o zariadenia, ktoré musia spĺňať viaceré podmienky stanovené zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Jedná sa o napr. disponovanie vhodnými chovnými priestormi (ubikácie, výbehy, voliéri, akváriá, teráriá), ktoré zodpovedajú biologických, fyziologickým a etologickým potrebám druhov v nich umiestnených a zároveň, ktoré umožňujú primeranú starostlivosť o živočícha, ďalej majú zabezpečenú veterinárnu starostlivosť a iné.

ZÁCHYTNÉ ZARIADENIA

Osobitným typom zariadenia na záchranu chránených živočíchov sú záchytné strediská, ktoré predstavujú zariadenia na umiestnenie zhabaných, prepadnutých alebo zaistených chránených živočíchov, ako aj na umiestnenie ostatných chránených živočíchov, ktoré sa stali vlastníctvom štátu.

ÚČEL ZRIADENIA

Záchranné zariadenia sa zriaďujú za účelom záchrany druhovej rozmanitosti, genetickej variability, obnovy a posilňovania stability populácií chránených živočíchov a ktoré zároveň slúžia na umiestnenie hendikepovaných chránených druhov živočíchov počas nevyhnutnej doby potrebnej na ošetrenie chorých, poranených alebo inak poškodených živočíchov, ktoré nie sú schopné samostatného života v prirodzenom prostredí. V prípade rehabilitačnej stanice sa jedná o dlhodobejšiu rehabilitáciu t. j. závažné prípady, ktorých liečenie si vyžaduje dlhodobý proces (napr. liečenie fraktúr, preperovanie a pod.), v prípade chovnej stanice sa jedná väčšinou o krátkodobú držbu a rehabilitáciu živočíchov, t.j. určenie diagnózy a závažnosti poranenia a je ich možné navrátiť do voľnej prírody v priebehu niekoľkých dní.

AKTUÁLNE POKRYTIE ZACHRANNÝMI ZARIADENIAMI PRE HENDIKEPOVANÉ ŽIVOČÍCHY NA SLOVENSKU

Aktuálne je na území Slovenskej republiky sieť záchranných zariadení pre choré, zranené, poškodené alebo uhynuté chránené druhy živočíchov (hendikepované živočíchy) pokrytá 27 zariadeniami na záchranu chránených druhov živočíchov, z toho 20 je štátnych a 7 neštátnych, z toho 7 je rehabilitačných staníc a 20 chovných staníc. Organizačná štruktúra záchranných zariadení je zverejnená na webovom sídle MŽP SR (www.minzp.sk) a jej rezortnej organizácie ŠOP SR (www.sopsr.sk, "Zranený živočích, čo s ním"). Na uvedenej stránke je možné nájsť prostredníctvom interaktívnej mapy s diferenciáciou kompetencií organizačných útvarov ŠOP SR existujúce záchranné zariadenia aj s uvedením ich identifikácie.

POSTUP OPERÁTORA KOORDINAČNÉHO STREDISKA INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU PRI VOLANÍ NA LINKU TIESŇOVÉHO VOLANIA 112 PRI NÁLEZE ZRANENÉHO, CHORÉHO, POŠKODENÉHO resp. UHYNUTÉHO CHRÁNENÉHO ŽIVOČÍCHA.

Po prijatí oznámenia od občana o náleze zraneného, chorého, uväzneného alebo inak postihnutého chráneného živočícha operátor volajúcemu oznámi číslo chovnej a rehabilitačnej stanice (operačné stredisko linky 112 disponuje pohotovostnými mobilnými číslami pracovísk organizačných útvarov ŠOP SR), ktorá je najbližšie vo vzťahu k lokalizácii miesta volania.

Chovná a rehabilitačná stanica svoju činnosť vykonáva nepretržite a na základe oznámenia na miesto nálezu vyšle výjazdovú skupinu, ktorá zabezpečí odvoz a starostlivosť o zraneného alebo inak postihnutého chráneného živočícha. Operátor je povinný volajúceho upovedomiť o jeho ohlasovacej povinnosti vo vzťahu k nálezu chráneného živočícha na príslušný okresný úrad. V prípade, ak okolnosti súvisiace s nálezom zraneného alebo inak postihnutého chráneného živočícha vyžadujú účasť záchrannej zložky, operátor túto skutočnosť oznámi vecne príslušnému operátorovi alebo sám zabezpečí vyslanie záchrannej zložky.
Uvedený operatívny postup sa vzťahuje len na chránené živočíchy, vrátane chránených druhov živočíchov, ktoré sú zároveň aj poľovná zver, nevzťahuje sa na len na poľovnú zver a zákonom nechránené zranené alebo uhynuté živočíchy.

LEGISLATÍVNY POSTUP ČO ROBIŤ PRI NÁLEZE ZRANENÉHO, CHORÉHO ALEBO INAK POŠKODENÉHO (hendikepovaného živočícha), UHYNUTÉHO CHRÁNENÉHO DRUHU ŽIVOČÍCHA

 • Živé jedince chránených druhov, ktoré boli z miesta ich prirodzeného výskytu odobraté podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na základe určenia vydaného pre organizáciu ochrany prírody podľa
  40 ods. 1 vrátane hendikepovaných chránených živočíchov podľa § 35 ods. 6, sa stávajú dňom ich odobratia vlastníctvom štátu. To sa nevzťahuje na chráneného živočícha, ktorého je možné na základe jeho nezameniteľného označenia identifikovať ako živočícha, ktorý unikol. Nálezca takéhoto chráneného živočícha je povinný vydať ho jeho vlastníkovi. Ak vlastník nájdeného chráneného živočícha nie je známy, je povinný odovzdať ho organizácii ochrany prírody (ŠOP SR), ktorá určí ďalšie nakladanie s ním. Ak sa oň vlastník neprihlási do troch mesiacov od dňa jeho odovzdania, prepadá do vlastníctva štátu.
 • každý, kto nájde hendikepovaného živočícha alebo uhynutého chráneného živočícha v jeho prirodzenom prostredí alebo kto chráneného živočícha pochádzajúceho z voľnej prírody v čase jeho ochrany náhodne odchytí, zraní alebo usmrtí, je povinný to bezodkladne oznámiť spolu s opisom situácie, ako k jeho nálezu, zraneniu alebo usmrteniu došlo organizácii ochrany prírody, ktorá v prípade potreby, najmä ak ide o hendikepovaného chráneného živočícha, ktorý si vyžaduje starostlivosť, určí ďalšie nakladanie s ním. Ten, kto sa stará o nájdeného hendikepovaného chráneného živočícha v súlade s určením organizácie ochrany prírody, má nárok na náhradu výdavkov spojených so starostlivosťou o tohto živočícha.

Za hendikepovaného chráneného živočícha sa považuje chránený živočích, ktorý v dôsledku poranenia, poškodenia, choroby, straty rodiča alebo iných okolností nie je schopný dočasne alebo trvalo samostatne prežiť vo voľnej prírode.

ŠOP SR je kompetentná sa určenie nakladania s hendikepovanými chránenými druhmi živočíchov, deponovanie hendikepovaných jedincov chránených druhov živočíchov v súlade s fyziologickými a etologickými podmienkami daných druhov.

Chránenými živočíchmi sú jedince druhov európskeho významu a druhov národného významu, ktoré Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ustanovilo všeobecne záväzným právnym predpisom za chránené živočíchy (príloha č. 6A, B a 32) a taktiež aj jedince všetkých druhov voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskej únie (§ 33 ods. 1 a 3 zákona č. 543/2002 Z. z.).

Exemplárom sa podľa § 1 písm. a) zákona č. 15/2005 Z. z. v spojení s čl. 2 písm. t) nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi v platnom znení (ďalej len „nariadenie Rady č. 338/97“) rozumie akýkoľvek živočích, či už neživý alebo živý, z druhov uvedených v prílohe A až D nariadenia Rady č. 338/97.

Osobitným prípadom je nález uhynutého živočícha ktorý je zároveň poľovnou zverou. V takomto prípade je jej vlastníkom užívateľ poľovného revíru, v ktorom bol jedinec nájdený. Zoznam druhov zveri v zmysle poľovného zákona je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov.

Spracovala:
Ing. Andrea Lešová, PhD.
Foto: Ing. Roman Trojčák

jastrab veľký
orol skalný
krkavec čierny

Máj

Počuli ste, že...