Prehľad programov záchrany rastlín

Druh

 

Termín schválenia

Obdobie realizácie

alkana farbiarska (Alcanna tinctoria)

2000

2001 - 2005

jesienka piesočná (Colchicum arenarium)

2000

2001 - 2005

feruľa Sadlerova (Ferula sadleriana)

2000

2001 - 2005

korunkovka strakatá (Frillaria meleagris)

2000

2001 - 2005

trčuľa jednohľuzá (Herminium monorchis)

2000

2001 - 2005

hľuzovec Loeselov (Liparis loeselii)

2000

2001 - 2005

smldník piesočný Peucedanum arenarium)

2000

2001 - 2005

palina rakúska (Artemisia austriaca)

2001

2002 - 2006

kozinec drsný (Atragalus asper)

2001

2002 - 2006

vstavačovec bledožltý (Dactylorhiza  ochroleuca)

2001

2002 - 2006

červenačka hustolistá (Groenlandia  densa)

2001

2002 - 2006

hrachor sedmohradský (Lathyrus transsilvanicus)

2001

2002 - 2006

rumenica turnianska (Onosma tornensis)

2001

2002 - 2006

pokrut jesenný (Spiranthes  spiralis)

2001

2002 - 2006

rosička anglická (Drosera anglica)

2003

2004 - 2008

plavúnec zaplavovaný (Lycopodiella inundata)

2003

2004 - 2008

hmyzovník Holubyho (Ophrys holubyana)

2003

2004 - 2008

vstavač ploštičný pravý (Orchis coriophora)

2003

2004 - 2008

ostroplod biely (Rhynchospora alba)

2003

2004 - 2008

blatnica močiarna (Scheuchzeria palustris)

2003

2004 - 2008

poniklec lúčny maďarský (Pulsatilla pratensis ssp. flavescens)

2004

2005 - 2009

poniklec Zimmermannov (Pulsatilla zimmermannii)

2004

2005 - 2009

ostrica výbežkatá (Carex chordorrhiza)

2004

2005 - 2009

vstavač močiarny (Orchis palustris)

2004

2005 - 2009

vstavač úhľadný (Orchis elegans)

2004

2005 - 2009

červenohlav ihlancovitý (Anacamptis pyramidalis)

2004

2005 - 2009

sivuľka prímorská (Glaux maritima)

2005

2006 - 2010

ostrica blšná (Carex pulicaris)

2005

2006 - 2010

alkana farbiarska (Alcanna tinctoria) - aktualizácia

2009

2010 - 2014

jesienka piesočná (Colchicum arenarium) - aktualizácia

2009

2010 - 2014

rosička anglická (Drosera anglica) - aktualizácia

2009

2010 - 2014

hľuzovec Loesellov (Liparis loeselii) - aktualizácia

2009

2010 - 2014

popolavec dlholistý moravský (Tephroseris longifolia ssp. moravica)

2009

2010 - 2014

trčuľa jednohľuzá (Herminium monorchis) - aktualizácia

2009

2010 - 2014

pokrut jesenný (Spiranthes spiralis) - aktualizácia

2009

2010 - 2014

ľanček ľanovitý (Radiola linoides)

2009

2010 - 2014

plavúnec zaplavovaný (Lycopodiella inundata) - aktualizácia

2009

2010 - 2014


Júl

Počuli ste, že...