Základné dokumenty

ROZHODNUTIA MINISTRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Zriaďovacia listina ŠOP SR
- dodatok č. 1
- dodatok č. 2

stiahni [doc]
stiahni [pdf]
stiahni [pdf]

Štatút ŠOP SR
- dodatok č. 1
- dodatok č. 2
- dodatok č. 3
- dodatok č. 4
- dodatok č. 5
- dodatok č. 6

stiahni [pdf]
stiahni [pdf]
stiahni [pdf]

stiahni [pdf]
stiahni [pdf]
stiahni [pdf]
stiahni [pdf]

Územná pôsobnosť - platné od 1.4.2022
- dodatok č. 7

stiahni [pdf]
stiahni [pdf]

Územná pôsobnosť - platné do 31.3.2022
- dodatok č. 1
- dodatok č. 2
- dodatok č. 3

stiahni [pdf]
stiahni [pdf]
stiahni [pdf]
stiahni [pdf]

Rozhodnutie o zmene formy hospodárenia stiahni [doc]
Rozhodnutie o zlúčení ŠOP SR a SSJ stiahni [doc]
Kontrakt č.297/2023/6.1 uzavretý medzi MŽP SR a ŠOP SR na rok 2024
- Plán hlavných úloh na rok 2024
stiahni [pdf]
stiahni [pdf]
Kontrakt č.343/2022/6.1 uzavretý medzi MŽP SR a ŠOP SR na rok 2023
- Plán hlavných úloh na rok 2023
stiahni [pdf]
stiahni [doc]
Kontrakt uzavretý medzi MŽP SR a ŠOP SR na rok 2022
- Dodatok č.1 ku Kontraktu č.248/2021/6.1
- Plán hlavných úloh
stiahni [pdf]
stiahni [pdf]
stiahni [doc]
Rozhodnutie o zmene sídla stiahni [doc]
DOKUMENTY
Kolektívna zmluva 2023 stiahni [pdf]
Kolektívna zmluva 2020 – 2021 stiahni [pdf]
Organizačná štruktúra ŠOP SR stiahni [pdf]
Plán hlavných úloh na rok 2022 stiahni [pdf]
Plán hlavných úloh na rok 2021 stiahni [pdf]
Plán hlavných úloh na rok 2020 stiahni [pdf]
Plán hlavných úloh na rok 2019 stiahni [pdf]
Plán hlavných úloh na rok 2018 stiahni [pdf]
Plán hlavných úloh na rok 2017 stiahni [pdf]
Plán hlavných úloh na rok 2016 stiahni [pdf]
Plán hlavných úloh na rok 2015 stiahni [doc]
Plán hlavných úloh na rok 2014 stiahni [doc]
Plán hlavných úloh na rok 2013 stiahni [doc]
Plán hlavných úloh na rok 2012 stiahni [doc]
Plán hlavných úloh na rok 2011 stiahni [doc]
Plán hlavných úloh na rok 2010 stiahni [doc]
Plán hlavných úloh na rok 2008 stiahni [doc]
Stratégia rozvoja ŠOP SR s výhľadom do roku 2013 stiahni [zip]

Smernica o prístupe k informáciám
- príloha 1
- príloha 2
- príloha 3
- príloha 4
Sadzobník k smernici o prístupe k informáciám

stiahni [pdf]
stiahni [pdf]
stiahni [pdf]
stiahni [pdf]
stiahni [pdf]
stiahni [pdf]

Protikorupčný program vydanie F stiahni [pdf]
Rozpracovanie Akčného plánu pre implementáciu
Národnej stratégie ochrany biodiverzity
na Slovensku na rok 2002
stiahni [doc]
stiahni [xls]
stiahni [xls]
VÝROČNÉ SPRÁVY
ŠOP SR na základe Uznesenia Vlády SR č. 198 zo dňa 22.4.2015 nemá od roku 2016 povinnosť vypracovania výročných správ.
Výročná správa za rok 2015 stiahni [pdf]
Výročná správa za rok 2014 stiahni [pdf]
Výročná správa za rok 2013 stiahni [pdf]
Výročná správa za rok 2012
- príloha1
- príloha2
stiahni [pdf]
stiahni [pdf]
stiahni [doc]
Výročná správa za rok 2011
- príloha1
- príloha2
- príloha3
stiahni [pdf]
stiahni [pdf]
stiahni [doc]
stiahni [pdf]
Výročná správa za rok 2010
- príloha1
- príloha2
- príloha3
stiahni [doc]
stiahni [pdf]
stiahni [doc]
stiahni [doc]
Výročná správa za rok 2009
- príloha1
- príloha2
- príloha3
stiahni [doc]
stiahni [pdf]
stiahni [doc]
stiahni [doc]
Výročná správa za rok 2008 stiahni [zip]
Výročná správa za rok 2007
- príloha1
- príloha2
- príloha3
stiahni [doc]
stiahni [pdf]
stiahni [doc]
stiahni [doc]
Výročná správa za rok 2006
- príloha1
- príloha2
- príloha3
stiahni [doc]
stiahni [pdf]
stiahni [doc]
stiahni [doc]
Výročná správa za rok 2005
- príloha1
- príloha2
- príloha3
stiahni [doc]
stiahni [pdf]
stiahni [doc]
stiahni [doc]
Výročná správa za rok 2004
- príloha1
- príloha2
- príloha3
stiahni [doc]
stiahni [gif]
stiahni [doc]
stiahni [doc]
Výročná správa za rok 2003
- príloha1
- príloha2
- príloha3
stiahni [doc]
stiahni [doc]
stiahni [doc]
stiahni [doc]
Výročná správa za rok 2002
- príloha1
- príloha2
- príloha3
- príloha4
stiahni [doc]
stiahni [doc]
stiahni [doc]
stiahni [doc]
Výročná správa za rok 2001 stiahni [doc]

 


Júl

Počuli ste, že...