Vedomostný kvíz - 50. výročie CITESV piatok, 3. marca, sme si pripomenuli Svetový deň divej prírody (World Wildlife Day - WWD) s dôležitým míľnikom dohovoru CITES (Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín), ktorý oslavuje svoje 50. narodeniny.

(Viac zaujímavostí k výročiu v našom článku v Aktualitách)

Pri tejto príležitosti si Štátna ochrana prírody SR pripravila krátky vedomostný kvíz, ktorý upriamuje pozornosť na pretrvávajúci obchod a nelegálny lov i napriek zákazu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) v medzinárodnom meradle.

Ako sa do kvízu zapojiť?

Klikajte a odpovedajte! V kvíze uvedenom nižšie odpoviete na sedem vedomostných otázok a označíte vždy odpoveď, ktorú považujete za správnu. Za všetky správne odpovede, môžete získať spolu 7 bodov.
Po vyplnení a odoslaní celého kvízu sa vám zobrazí vyhodnotenie kvízu.

Súťažný kvíz môžete vypĺňať od pondelka 06. 03. 2023 do nedele 19. 03. 2023. 

Troch z vás s najväčším počtom správnych odpovedí čakajú hodnotné vecné ceny.

Pravidlá súťaže:

ZAPOJ SA DO VEDOMOSTNÉHO KVÍZU - https://forms.gle/Kyzwa6NwyT65VpNS7


Vyhodnotenie: 

Z účastníkov, ktorí budú mať maximálny počet – 7 bodov, sa vylosujú traja výhercovia, prípadne vyhrajú traja účastníci s najvyšším počtom bodov.

Výhercovia získajú zaujímavé vecné ceny od ŠOP SR.

Víťazi budú vylosovaní a vyhlásení v pondelok, 20. 03. 2023, na našej facebookovej stránke a oficiálnom webe ŠOP SR.

Prajeme vám úspešné kvízovanie a tešíme sa na vaše odpovede.

Kvíz nájdete tu: https://forms.gle/Kyzwa6NwyT65VpNS7


AKTUALIZÁCIA: VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

Súťaž bola organizovaná od 3. do 19. marca formou vedomostného kvízu, ktorý vyplnilo a odoslalo 146 súťažiacich. Najvyšší počet bodov dosiahlo až 54 z nich.

Z tohto počtu boli vylosovaní 3 výhercovia, konkrétne:

1. Simona G.
2. Tibor Pavlisko
3. Janka Dudášová

Výhercov budeme kontaktovať mailom. 
Gratulujeme a všetkým ďakujeme za účasť.

 


Marec

Počuli ste, že...