Prebytočný majetok

Prebytočný majetok ponúkaný v registri ropk (odkaz na register ropk)

 

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR
Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica
ako správca majetku štátu ponúka na predaj  prebytočný nevymedzený hnuteľný majetok štátu.

 

osobné motorové vozidlo:                  MITSUBISHI L200/2.5TD/DK4WDGL      

evidenčné číslo:                                 bez EČV                        

rok výroby:                                         2006                     

výrobné číslo vozidla:                        MMBJNK7405D073414

výrobné číslo karosérie:                    MMBJNK7405D073414

výrobné číslo motora:                        4D56                                      

počet najazdených kilometrov:          224439 km

inventárne číslo:                                 23000000039

 

Minimálna cena je stanovená na základe Znaleckého posudku č.84/2023 vo výške 1 445,- EUR

Písomné ponuky doručte na adresu vyhlasovateľa s označením: Neotvárať – Mitsubishi L200 – bez EČV,  v lehote do 28.06. 2024.

Bližšie informácie: JUDr. PaedDr. Marian Števčina, 048/4722049 


Jún

Počuli ste, že...