Chránené krajinné oblasti

CHKO Záhorie

zahorie_logo

CHKO Malé Karpaty

male_karpaty_logo

CHKO Dunajské luhy

dunajske_luhy_logo

CHKO Biele Karpaty

biele_karpaty_logo

CHKO Kysuce

kysuce_logo

CHKO Strážovské vrchy

strazovske_vrchy_logo

CHKO Ponitrie

ponitrie_logo

CHKO Štiavnické vrchy

stiavnicke_vrchy_logo

CHKO Horná Orava

horna_orava_logo

CHKO Poľana

polana_logo

CHKO Cerová vrchovina

cerova_vrchovina_logo

CHKO Východné Karpaty

vychodne_karpaty_logo

CHKO Vihorlat

vihorlat_logo

CHKO Latorica

latorica_logo


Máj

Počuli ste, že...