Zverejnené dáta

Dáta sú zverejnené na Národnom geoportálny pre INSPIRE:
geoportal_logo

Téma 9 - Chránené územia
http://geoportal.sazp.sk/web/guest/map?openNode=Chr%E1nen%E9%20%FAzemia&keywordList=inspire


Máj

Počuli ste, že...