Pôsobnosť

Upozornenie: Od 31. 3. 2022 sú všetky Správy národných parkov samostatné odborné organizácie ochrany prírody a nepatria už pod ŠOP SR. V prípadoch, ktoré sa týkajú územnej pôsobnosti Správ národných parkov (pôsobnosť je v mapke vyznačená červenou farbou - nie je to len vlastný národný park a jeho ochranné pásmo, ale aj časť okolitého územia) je potrebné obracať sa priamo na príslušné Správy národných parkov a nie na ŠOP SR. Pôsobnosť jednotlivých organizačných útvarov ŠOP SR je na území, ktoré je v mapke vyznačené fialovou farbou.

Mapa územnej pôsobnosti organizačných útvarov ŠOP SR a územnej pôsobnosti Správ národných parkov

Kliknutím na vybrané územie sa zobrazia detaily predmetného kompetenčného územia ŠOP SR.

 


Október

Počuli ste, že...