Pôsobnosť

Mapa územnej pôsobnosti organizačných útvarov ŠOP SR a územnej pôsobnosti Správ národných parkov

Kliknutím na vybrané územie sa zobrazia detaily predmetného kompetenčného územia ŠOP SR.

 


Apríl

Počuli ste, že...