Realizácia opatrení podľa § 1 ods. 4 vyhlášky č. 170/2021 Z. z.

číslo rozhodnutia orgán ochrany prírody parcela a k. ú. výkonu opatrení výška priznaných finančných prostriedkov  účel použitia  spôsob vykonania opatrení termín realizácie
OU-SN-OSZP-2022/000012-006 [pdf] OÚ Spišská Nová Ves  C-KN č. 10013/11 k.ú. Spišská Nová Ves  1000.- eur revitalizácia a obnova biotopov Lk1 a Tr1 na výmere 1 ha (odstránenie náletových drevín borovice a krov na celej parcele a ich odstránenie z plochy(, s výnimkou ucelených skupín krovín a trnkou a hlohom, s ponechaním všetkých jedincov borievky  objednávka  

Apríl

Počuli ste, že...