Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Aktuality

Správy o stave druhov a biotopov európskeho významu
04. 09. 2019   ŠOP SR
Správa o stave druhov a biotopov európskeho významu (reporting) v zmysle čl. 17 smernice o biotopoch za roky 2013 - 2018 bola odovzdaná Európskej komisii a je dostupná na jej stránke:
DRUHY EUR. VÝZNAMU
BIOTOPY EUR. VÝZNAMU
Správa o stave vtákov európskeho významu (reporting) v zmysle čl. 12 smernice o vtákoch za roky 2013 - 2018 je dostupná na tejto stránke:
VTÁKY

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR