Štátna ochrana prírody Slovenskej Republiky
pic_1 pic_2 pic_3 pic_4 pic_5 pic_6

Úvod - Chránené územia - Schválené a platné programy starostlivosti/záchrany o chranené územia

Schválené a platné programy starostlivosti/záchrany o chranené územia

názov územia platnosť (od - do) MCHÚ / VCHÚ kód a názov ÚEV typ dokumentácie
Dobročský prales 2008 - 2015 NPR Dobročský prales SKUEV0047 Dobročský prales PS
Jelšovec 2011 - 2020 PR Jelšovec SKUEV0684 Jelšovec PS
Lupka 2010 - 2019 PR Lupka PS
Podskalský Roháč 2011 - 2021 NPR Podskalský Roháč SKÚEV0256 Strážovské vrchy PS
Bahno 2011 - 2020 CHA Bahno SKUEV0115 Bahno PS
Jasenácke 2011 - 2020 PR Jasenácke SKUEV0120 Jasenácke PS
Rudava 2011 - 2020 CHA Rudava SKUEV0163 Rudava PS
Orlovské vŕšky 2011 - 2020 PR Orlovské vŕšky SKUEV0169 Orlovské vŕšky PS
Mešterova lúka 2011 - 2020 CHA Mešterova lúka SKUEV0170 Mešterova lúka PS
Zelienka 2011 - 2020 PR Zelienka SKUEV0171 Zelienka PS
Kotlina 2011 - 2020 CHA Kotlina SKUEV0173 Kotlina PS
Vanišovec 2011 - 2020 PR Vanišovec SKUEV0226 Vanišovec PS
Bežnisko 2012 - 2022 CHA Bežnisko SKUEV0172 Bežnisko PS
Šranecké piesky 2012 - 2022 CHA Šranecké piesky SKUEV0316 Šranecké piesky PS
Bodický rybník 2007 - 2016 CHA Bodický rybník PS
Sliačske travertíny 2005 - 2014 PR Sliačske travertíny SKUEV0152 Sliačske travertíny PS
Kláštorské lúky 2011 - 2020 NPR Kláštorské lúky SKUEV0382 Turiec a Blatničianka PS
Rosslerov lom 2008 - 2017 PP Rosslerov lom PS
Štokeravská vápenka 2005 - 2014 PR Štokeravská vápenka SKUEV0502 Štokeravská vápenka PS
Belianske lúky 2010 - 2019 NPR Belianske lúky SKUEV0144 Belianske lúky PS
Močiar 2012 - 2015 PR Močiar SKUEV0254 Močiar PZ
Gavurky 2013 - 2023 CHA Gavurky SKUEV0201 Gavurky PS
Pavúkov jarok 2014 - CHA Pavúkov jarok SKUEV0369 Pavúkov jarok PS
Kobela 2014 - PR Kobela SKUEV0379 Kobela PS
Buková 2014 - PR Buková SKUEV0268 Buková PS
Slovenský raj 2016 - 2025 NP Slovenský raj SKUEV0122 Slovenský raj, SKUEV0290 Horný tok Hornádu (časť), SKUEV0784 Mašianske sysľovisko, SKUEV0785 Havrania dolina PS
Svarkovica 2016 - 2045 CHA Svarkovica SKUEV0256 Strážovské vrchy PS
Poloniny
Poloniny - En
2017 - 2026 NP Poloniny SKUEV0210 Stinská, SKUEV0229 Bukovské vrchy a SKUEV0234 Ulička PS
Dolné lazy 2016 - 2045 CHA Dolné lazy SKUEV0136 Dolné lazy PS
Záhrada 2016 - 2045 CHA Záhrada SKUEV0137 Záhrada PS
Kostolianske lúky 2016 - 2045 CHA Kostolianske lúky SKUEV0132 Kostolianske lúky PS
Kopec 2017 - 2046 CHA Kopec SKUEV0301 Kopec PS
Mackov bok 2017 - 2047 PR Mackov bok SKUEV0149 Mackov bok PS
Chotínske piesky 2016 - 2046 PR Chotínske piesky SKUEV0100 Chotínske piesky PS
Demänovská slatina 2017 - 2046 CHA Demänovská slatina SKUEV0061 Demänovská slatina PS
Jelšie 2017 - 2046 PR Jelšie SKUEV0059 Jelšie PS