Schválené a platné programy starostlivosti/záchrany o chranené územia

názov územia platnosť (od - do) MCHÚ / VCHÚ kód a názov ÚEV typ dokumentácie
Bacúšska jelšina 2017 - 2046 PR Bacúšska jelšina SKUEV0399 Bacúšska jelšina PS
Bahno 2011 - 2020 CHA Bahno SKUEV0115 Bahno PS
Belianske lúky 2010 - 2019 NPR Belianske lúky SKUEV0144 Belianske lúky PS
Bešiansky polder 2017 - 2045 CHA Bešiansky polder SKUEV0012 Bešiansky polder PS
Bežnisko 2012 - 2022 CHA Bežnisko SKUEV0172 Bežnisko PS
Bokrošské slanisko 2018 - 2046 PR Bokrošské slanisko SKUEV076 Bokrošské slanisko PS
Boky 2018 - 2047 NPR Boky SKUEV0245 Boky PS
Boršiansky les 2017 - 2045 CHA Boršiansky les SKUEV0034 Boršiansky les PS
Brzotínske skaly 2018 - 2047 NPR Brzotínske skaly SKUEV0350 Brzotínske skaly PS
Bujačia lúka 2018 - 2047 PR Bujačia lúka SKUEV0640 Bujačia lúka PS
Buková 2014 - PR Buková SKUEV0268 Buková PS
Dálovský močiar 2018 - 2027 PR Dálovský močiar SKUEV0365 Dálovský močiar PS
Demänovská slatina 2017 - 2046 CHA Demänovská slatina SKUEV0061 Demänovská slatina PS
Dobročský prales 2018 - 2047 NPR Dobročský prales SKUEV0047 Dobročský prales PS
Dolné lazy 2016 - 2045 CHA Dolné lazy SKUEV0136 Dolné lazy PS
Gavurky 2013 - 2023 CHA Gavurky SKUEV0201 Gavurky PS
Habáňovo 2017 - 2046 PR Habáňovo SKUEV0056 Habáňovo PS
Harmanecký Hlboký jarok 2017 - 2046 PR Harmanecký Hlboký jarok SKUEV0244 Harmanecký Hlboký jarok PS
Horný les 2018 - 2047 NPR Horný les SKUEV0168 Horný les PS
Hrušovská lesostep 2018 - 2047 NPR Hrušovská lesostep SKUEV0352 Hrušovská lesostep PS
Chmúra 2018 - 2047 CHA Chmúra SKUEV0289 Chmúra PS
Chotínske piesky 2016 - 2046 PR Chotínske piesky SKUEV0100 Chotínske piesky PS
Jasenácke 2011 - 2020 PR Jasenácke SKUEV0120 Jasenácke PS
Jasovské dubiny 2018 - 2047 NPR Jasovské dubiny SKUEV0349 Jasovské dubiny PS
Jelšie 2017 - 2046 PR Jelšie SKUEV0059 Jelšie PS
Jelšovec 2011 - 2020 PR Jelšovec SKUEV0684 Jelšovec PS
Juhásove slance 2017 - 2046 CHA Juhásove slance SKUEV0080 Juhásove slance PS
Klapy 2017 - 2046 PR Klapy SKUEV0581 Klapy PS
Kláštorské lúky 2011 - 2020 NPR Kláštorské lúky SKUEV0382 Turiec a Blatničianka PS
Kobela 2014 - PR Kobela SKUEV0379 Kobela PS
Komárňanské slanisko 2017 - 2046 CHA Komárňanské slanisko SKUEV0010 Komárňanské slanisko PS
Kopčianske slanisko 2017 - 2045 NPR Kopčianske slanisko SKUEV0004 Kopčianske slanisko PS
Kopec 2017 - 2046 CHA Kopec SKUEV0301 Kopec PS
Kostolianske lúky 2016 - 2045 CHA Kostolianske lúky SKUEV0132 Kostolianske lúky PS
Kotlina 2011 - 2020 CHA Kotlina SKUEV0173 Kotlina PS
Lupka 2010 - 2019 PR Lupka PS
Mackov bok 2017 - 2047 PR Mackov bok SKUEV0149 Mackov bok PS
Mešterova lúka 2011 - 2020 CHA Mešterova lúka SKUEV0170 Mešterova lúka PS
Orlie skaly 2018 - 2047 PR Orlie skaly SKUEV0506 Orlie skaly PS
Orlovské vŕšky 2011 - 2020 PR Orlovské vŕšky SKUEV0169 Orlovské vŕšky PS
Pavelské slanisko 2017 - 2046 CHA Pavelské slanisko SKUEV0099 Pavelské slanisko PS
Pavúkov jarok 2014 - CHA Pavúkov jarok SKUEV0369 Pavúkov jarok PS
Podskalský Roháč 2011 - 2021 NPR Podskalský Roháč SKÚEV0256 Strážovské vrchy PS
Poloniny
Poloniny - En
2017 - 2026 NP Poloniny SKUEV0210 Stinská, SKUEV0229 Bukovské vrchy a SKUEV0234 Ulička PS
Ponická dúbrava 2017 - 2046 PR Ponická dúbrava SKUEV0383 Ponická dúbrava PS
Pri Orechovom rade 2017 - 2046 CHA Pri Orechovom rade SKUEV0017 Pri Orechovom rade PS
Rudava 2011 - 2020 CHA Rudava SKUEV0163 Rudava PS
Slaná 2018 - 2047 CHA Slaná SKUEV0398 Slaná PS
Slovenský raj 2016 - 2025 NP Slovenský raj SKUEV0122 Slovenský raj, SKUEV0290 Horný tok Hornádu (časť), SKUEV0784 Mašianske sysľovisko, SKUEV0785 Havrania dolina PS
Stretávka 2017 - 2046 CHA Stretávka SKUEV0235 Stretávka PS
Svarkovica 2016 - 2045 CHA Svarkovica SKUEV0256 Strážovské vrchy PS
Šándorky 2018 - 2047 CHA Šándorky SKUEV0271 Šándorky PS
Šranecké piesky 2012 - 2022 CHA Šranecké piesky SKUEV0316 Šranecké piesky PS
Šupín 2017 - 2046 PR Šupín SKUEV0246 Šupín PS
Šurianske slaniská 2017 - 2046 CHA Šurianske slaniská SKUEV0096 Šurianske slaniská PS
Ťahan 2018 - 2047 PR Ťahan SKUEV0363 Ťahan PS
Vanišovec 2011 - 2020 PR Vanišovec SKUEV0226 Vanišovec PS
Veľký kopec 2017 - 2045 CHA Veľký kopec SKUEV0029 Veľký kopec PS
Záhrada 2016 - 2045 CHA Záhrada SKUEV0137 Záhrada PS
Zelienka 2011 - 2020 PR Zelienka SKUEV0171 Zelienka PS

Júl

Počuli ste, že...