Schválené a platné programy starostlivosti/záchrany o chranené územia

názov územia platnosť (od - do) MCHÚ / VCHÚ kód a názov ÚEV typ dokumentácie
Jelšovec 2011 - 2020 PR Jelšovec SKUEV0684 Jelšovec PS
Lupka 2010 - 2019 PR Lupka PS
Podskalský Roháč 2011 - 2021 NPR Podskalský Roháč SKÚEV0256 Strážovské vrchy PS
Bahno 2011 - 2020 CHA Bahno SKUEV0115 Bahno PS
Jasenácke 2011 - 2020 PR Jasenácke SKUEV0120 Jasenácke PS
Rudava 2011 - 2020 CHA Rudava SKUEV0163 Rudava PS
Orlovské vŕšky 2011 - 2020 PR Orlovské vŕšky SKUEV0169 Orlovské vŕšky PS
Mešterova lúka 2011 - 2020 CHA Mešterova lúka SKUEV0170 Mešterova lúka PS
Zelienka 2011 - 2020 PR Zelienka SKUEV0171 Zelienka PS
Kotlina 2011 - 2020 CHA Kotlina SKUEV0173 Kotlina PS
Vanišovec 2011 - 2020 PR Vanišovec SKUEV0226 Vanišovec PS
Bežnisko 2012 - 2022 CHA Bežnisko SKUEV0172 Bežnisko PS
Šranecké piesky 2012 - 2022 CHA Šranecké piesky SKUEV0316 Šranecké piesky PS
Kláštorské lúky 2011 - 2020 NPR Kláštorské lúky SKUEV0382 Turiec a Blatničianka PS
Belianske lúky 2010 - 2019 NPR Belianske lúky SKUEV0144 Belianske lúky PS
Gavurky 2013 - 2023 CHA Gavurky SKUEV0201 Gavurky PS
Pavúkov jarok 2014 - CHA Pavúkov jarok SKUEV0369 Pavúkov jarok PS
Kobela 2014 - PR Kobela SKUEV0379 Kobela PS
Buková 2014 - PR Buková SKUEV0268 Buková PS
Slovenský raj 2016 - 2025 NP Slovenský raj SKUEV0122 Slovenský raj, SKUEV0290 Horný tok Hornádu (časť), SKUEV0784 Mašianske sysľovisko, SKUEV0785 Havrania dolina PS
Svarkovica 2016 - 2045 CHA Svarkovica SKUEV0256 Strážovské vrchy PS
Poloniny
Poloniny - En
2017 - 2026 NP Poloniny SKUEV0210 Stinská, SKUEV0229 Bukovské vrchy a SKUEV0234 Ulička PS
Dolné lazy 2016 - 2045 CHA Dolné lazy SKUEV0136 Dolné lazy PS
Záhrada 2016 - 2045 CHA Záhrada SKUEV0137 Záhrada PS
Kostolianske lúky 2016 - 2045 CHA Kostolianske lúky SKUEV0132 Kostolianske lúky PS
Kopec 2017 - 2046 CHA Kopec SKUEV0301 Kopec PS
Mackov bok 2017 - 2047 PR Mackov bok SKUEV0149 Mackov bok PS
Chotínske piesky 2016 - 2046 PR Chotínske piesky SKUEV0100 Chotínske piesky PS
Demänovská slatina 2017 - 2046 CHA Demänovská slatina SKUEV0061 Demänovská slatina PS
Jelšie 2017 - 2046 PR Jelšie SKUEV0059 Jelšie PS
Komárňanské slanisko 2017 - 2046 CHA Komárňanské slanisko SKUEV0010 Komárňanské slanisko PS
Šurianske slaniská 2017 - 2046 CHA Šurianske slaniská SKUEV0096 Šurianske slaniská PS
Pavelské slanisko 2017 - 2046 CHA Pavelské slanisko SKUEV0099 Pavelské slanisko PS
Pri Orechovom rade 2017 - 2046 CHA Pri Orechovom rade SKUEV0017 Pri Orechovom rade PS
Bešiansky polder 2017 - 2045 CHA Bešiansky polder SKUEV0012 Bešiansky polder PS
Boršiansky les 2017 - 2045 CHA Boršiansky les SKUEV0034 Boršiansky les PS
Slaná 2017 - 2045 CHA Slaná SKUEV0398 Slaná PS
Jasovské dubiny 2017 - 2045 NPR Jasovské dubiny SKUEV0349 Jasovské dubiny PS
Hrušovská lesostep 2017 - 2045 NPR Hrušovská lesostep SKUEV0352 Hrušovská lesostep PS
Kopčianske slanisko 2017 - 2045 NPR Kopčianske slanisko SKUEV0004 Kopčianske slanisko PS
Juhásove slance 2017 - 2046 CHA Juhásove slance SKUEV0080 Juhásove slance PS
Šupín 2017 - 2046 PR Šupín SKUEV0246 Šupín PS
Harmanecký Hlboký jarok 2017 - 2046 PR Harmanecký Hlboký jarok SKUEV0244 Harmanecký Hlboký jarok PS
Klapy 2017 - 2046 PR Klapy SKUEV0581 Klapy PS
Veľký kopec 2017 - 2045 CHA Veľký kopec SKUEV0029 Veľký kopec PS
Habáňovo 2017 - 2046 PR Habáňovo SKUEV0056 Habáňovo PS

December

Počuli ste, že...

Kam na výlet

Obsah sekcie sa momentálne pripravuje...
Viac...