Štátna ochrana prírody Slovenskej Republiky
pic_1 pic_2 pic_3 pic_4 pic_5 pic_6

Úvod - Ochrana drevín a lesa - Dreviny rastúce mimo lesa

Dreviny rastúce mimo lesa

V textoch nie sú zohľadnené legislatívne zmeny, ktoré vyplynuli zo zákona č. 506/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s účinnosťou od 1. januára 2014.