Ochrana prírody

Vedecký časopis zameraný najmä na publikovanie pôvodných vedeckých a odborných prác, recenzií a krátkych správ z ochrany prírody a krajiny, resp. z ochranárskej biológie, prioritne na Slovensku.

Uzávierka príspevkov do nasledujúceho čísla (38) je 30.11.2021.
Inštrukcie pre autorov (stiahnuť)
Inštrukcie pre recenzentov (stiahnuť)

Redakčná rada: RNDr. Ján Kadlečík, RNDr. Katarína Králiková, RNDr. Radoslav Považan, PhD., Doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.

Vedecký časopis vychádza 2 krát ročne

Ochrana prírody 37 
Stiahni [pdf]
Prelistuj časopis
ISSN 2453-8183

Ochrana prírody 36 
Stiahni [pdf]
ISSN 2453-8183

Ochrana prírody 35 
Stiahni [pdf]
ISSN 2453-8183

Ochrana prírody 34 
Stiahni [pdf]
ISSN 2453-8183

Ochrana prírody 33 
Stiahni [pdf]
ISSN 2453-8183

Ochrana prírody 32 
Stiahni [pdf]
ISSN 2453-8183

Ochrana prírody 31
Stiahni [pdf]
ISSN 2453-8183

Ochrana prírody 30
Stiahni [pdf]
ISSN 2453-8183

Ochrana prírody 29 chus85
Stiahni [pdf]
ISSN 2453-8183

Ochrana prírody 28 chus85
Stiahni [pdf]
ISSN 2453-8183

Ochrana prírody 27 chus85
Stiahni [pdf]
ISSN 2453-8183


September

Počuli ste, že...