Ochrana prírody

Vedecký časopis zameraný najmä na publikovanie pôvodných vedeckých a odborných prác, recenzií a krátkych správ z ochrany prírody a krajiny, resp. z ochranárskej biológie, prioritne na Slovensku.

Uzávierka príspevkov do nasledujúceho čísla (30) je 31.10.2017.
Inštrukcie pre autorov (stiahnuť)
Inštrukcie pre recenzentov (stiahnuť)

Redakčná rada: RNDr. prof. Dr. Ing. Viliam Pichler, doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD., Mgr. Michal Adamec, RNDr. Ján Kadlečík, Ing. Marta Mútňanová, RNDr. Katarína Králiková

Vedecký časopis vychádza 2 krát ročne

Ochrana prírody 29 chus85
Stiahni [pdf]
ISSN 2453-8183

Ochrana prírody 28 chus85
Stiahni [pdf]
ISSN 2453-8183

Ochrana prírody 27 chus85
Stiahni [pdf]
ISSN 2453-8183


December

Počuli ste, že...

Kam na výlet

Obsah sekcie sa momentálne pripravuje...
Viac...