sopsr budova Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky je osobitnou odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky s celoslovenskou pôsobnosťou, zameranou najmä na zabezpečovanie úloh na úseku ochrany prírody a krajiny vrátane správy jaskýň podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a na úseku ochrany druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi podľa ustanovení zákona č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Spolupracuje najmä s inými odbornými inštitúciami, zameranými na starostlivosť o životné prostredie a ochranu prírody a krajiny, speleológiu a príbuzné vedné disciplíny, ďalej s miestnymi orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy, s domácimi i zahraničnými vedeckými inštitúciami a vysokými školami, partnerskými organizáciami v zahraničí a inými organizáciami s environmentálnym a speleologickým zameraním.

Adresa
ŠOP SR Banská Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica

Tel.: 048 472 20 26, 048 472 20 27
Fax: 048 472 20 36
GPS: 48.739662, 19.128746

logo_ine

Mapa kompetencií ŠOPSR

sopsr mapa kompetencie


Kalendár

Obsah sekcie sa momentálne pripravuje...
Viac...

Počuli ste, že...

Kam na výlet

Obsah sekcie sa momentálne pripravuje...
Viac...