Štátna ochrana prírody Slovenskej Republiky
pic_1 pic_2 pic_3 pic_4 pic_5 pic_6

Úvod - Jaskyne

Jaskyne

Naše jaskyne sú nádherné prírodné skvosty, ktoré dokážu zaujať nielen širokú laickú verejnosť, ale aj odborníkov. Či už svojou kvapľovou výzdobou, zaľadnením, priezračnými jazierkami alebo inou nevšednou nádherou. Väčšina sprístupnených jaskýň je kvapľových, niekoľko ľadových a výnimočnú hodnotu má aragonitová jaskyňa v Ochtinej. Všetku nádheru je možné vidieť v sprístupnených jaskyniach. V súčasnej dobe je na Slovensku v správe ŠOP SR 13 sprístupnených jaskýň.

Správa slovenských jaskýň: odkaz tu