Štátna ochrana prírody Slovenskej Republiky
pic_1 pic_2 pic_3 pic_4 pic_5 pic_6

Úvod - Médiá - Videá

Videá

  Radio aktual - medvedica

  Prví malí návštevníci otestovali ekodvor v areáli Správy NP Slovenský raj.

  Predstavenie problematiky manažovania chráneného živočícha - medveďa hnedého.


  Národná a európska legislatíva, sústava Natura 2000 a CITES


  Predstavenie aktivít ŠOPSR počas predsedníctva SR v Rade Eúropy, predstavenie projektu Biomonitoring


  Prezentácia aktivít ŠOPSR v oblasti manažovania jaskýň a predstavenie Belianskej jakyne


  Predstavenie organizačnej štruktúry ŠOPSR, problematika manažovania vybraných druhov živočíchov a šeliem


  Halali 10.12.2016


  Halali 26.11.2016


  Halali 12.11.2016


  Halali 29.10.2016


  Halali 15.10.2016