Štátna ochrana prírody Slovenskej Republiky
pic_1 pic_2 pic_3 pic_4 pic_5 pic_6

Úvod - INSPIRE - Zverejnené dáta

Zverejnené dáta

Dáta sú zverejnené na Národnom geoportálny pre INSPIRE:
geoportal_logo

Téma 9 - Chránené územia
http://geoportal.sazp.sk/web/guest/map?openNode=Chr%E1nen%E9%20%FAzemia&keywordList=inspire