Štátna ochrana prírody Slovenskej Republiky
pic_1 pic_2 pic_3 pic_4 pic_5 pic_6

Úvod - Prebytočný majetok

Prebytočný majetok

Prebytočný majetok ponúkaný v registri ropk (odkaz na register ropk)

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR
Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica

Druh vozidla: Príves za osobný automobil
Typ vozidla: Sport Jacht LPB 206 M
evidenčné číslo: MI 401 YC
rok výroby: 1991
výrobné číslo vozidla: 17040/91
Minimálna kúpna cena je stanovená autorizovaným autoservisom na 50,- EUR.
Písomné ponuky doručte na adresu vyhlasovateľa s označením: prívesný vozík - neotvárať - v lehote do 21.4.2017.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie. Bližšie informácie: 048/4722052, 0903 298 122, drahomira.lutovska@sopsr.sk