Prebytočný majetok

Prebytočný majetok ponúkaný v registri ropk (odkaz na register ropk)

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR
Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica

ako správca majetku štátu ponúka na predaj  prebytočný nevymedzený hnuteľný majetok štátu.

osobné motorové vozidlo:                  SEAT ALHAMBRA TDI         

evidenčné číslo:                                 LM 794 AO                        

rok výroby:                                         2002                     

výrobné číslo vozidla:                        VSSZZZ7MZ3V509514

Najväčší výkon motora:                     66 kW

počet najazdených kilometrov:          224 835 km

 

Minimálna cena je stanovená na 300,- EUR.

Písomné ponuky doručte na adresu vyhlasovateľa s označením: Neotvárať – Seat Alhambra LM 794 AO,  v lehote do 07.01.2018.

Bližšie informácie: Ing. Lutovská, 048/4722052, 0903 298 122


September

Počuli ste, že...