Prebytočný majetok

Prebytočný majetok ponúkaný v registri ropk (odkaz na register ropk)

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR
Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica

ako správca majetku štátu ponúka na predaj  prebytočný nevymedzený hnuteľný majetok štátu.


November

Počuli ste, že...