Štátna ochrana prírody Slovenskej Republiky
pic_1 pic_2 pic_3 pic_4 pic_5 pic_6

Úvod - Prebytočný majetok

Prebytočný majetok

Prebytočný majetok ponúkaný v registri ropk (odkaz na register ropk)

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR
Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica