Aktuality

Úspešný zimný monitoring v Malej Fatre

V januári zrealizovala Štátna ochrana prírody SR - Správa Národného parku Malá Fatra a Fatranský spolok už III. ročník Zimného monitoringu veľkých šeliem. Do terénu vyrazilo 89 ľudí, ktorí prešli 45 trás v celkovej dĺžke 360 km. Zisťovali sa pobytové znaky šeliem (stopy, trus, korisť), pri nájdení čerstvého trusu sa tento odobral na genetický výskum.

Čítaj viac

Práve vyšlo nové číslo vedeckého časopisu „OCHRANA PRÍRODY“

Práve vyšlo nové číslo vedeckého časopisu „OCHRANA PRÍRODY“ zameraného na publikovanie vedeckých a odborných prác, recenzií a krátkych správ z ochrany prírody a krajiny.

Čítaj viac

Štátnu ochranu prírody SR od 1. februára 2018 povedie Martin Lakanda

Banská Bystrica (ŠOP SR) - Minister životného prostredia sa vo štvrtok 1. februára stretol so zamestnancami Štátnej ochrany prírody SR. Zároveň vymenoval nové vedenie organizácie, s ktorým hovoril o cieľoch a prioritách pre najbližšie obdobie.

Čítaj viac

Karpatskí vlci: Unikátne gény, kríženie s nížinnou populáciou a vplyv fragmentácie krajiny

V časopise Diversity and Distributions, ktorý predstavuje prestížne periodikum zamerané na biogeografiu a ochranu prírody, vychádza v týchto dňoch článok popisujúci populačnú štruktúru vlka dravého (Canis lupus) v Západných Karpatoch.

Čítaj viac

Zimné sčítanie netopierov v Slovenskom krase so zaujímavými nálezmi

Na území národného parku Slovenský kras prebieha aj počas tohtoročnej zimy tzv. zimné sčítanie netopierov v podzemných priestoroch tohto najrozsiahlejšieho krasového územia na Slovensku.

Čítaj viac

Úspešná zonácia národného parku Slovenský raj

Ochrana prírody sa v národného parku Slovenský raj po schválení zonácie v júni 2016 zásadne zmenila. Predtým totiž fungoval systém maloplošných chránených území, ktorý bol neprehľadný. V súčasnosti vládne prijateľný stav pre všetky dotknuté strany.

Čítaj viac

Mokrade v sídlach: Hodnotné pozemky alebo bezcenné územia?

V piatok druhého februára 2018 si pripomíname Svetový deň mokradí. Mokrade sú územia, ktoré sú permanentne alebo sezónne zaplavované vodou. Nachádzajú sa aj v ľudských sídlach, či v ich okolí. Patria sem rieky, ich záplavové územia, jazerá, močiare ako aj pobrežné varianty mokradí - slaniská, mangrovové porasty a koralové útesy.

Čítaj viac


Február

Počuli ste, že...

Kam na výlet

Obsah sekcie sa momentálne pripravuje...
Viac...