Aktuality

Známa orlica Anička sa vrátila do Vysokých Tatier

Samička orla krikľavého, známa pod menom Anička, sa po roku opäť vrátila domov do Tatranského národného parku (TANAP) na Slovensko. Spozorovali sme ju prvýkrát v utorok 17. apríla.

Čítaj viac

Deň zeme 2018 – zastavme znečistenie plastmi

Pred 48. rokmi, 22. apríla 1970, sa milióny ľudí vydali do ulíc na protest proti negatívnym dopadom priemyselného rozvoja. Smog sa stal smrteľným problémom nie len v USA, ale na celom svete. Existujú dôkazy o tom, že znečistenie smogom vedie k vývojovým oneskoreniam u detí. Ako dôsledok nadmerného používania pesticídov a iných znečisťujúcich látok klesala aj biodiverzita.

Čítaj viac

Envirorezort sa pripojí k oslavám Svetového dňa migrácie rýb

V areáli Vodárenského múzea BVS v Bratislave sa v sobotu 21. apríla uskutoční podujatie pre verejnosť pri príležitosti Svetového dňa migrácie rýb. Život migrujúcich rýb priblížia exkurzie, informačné stánky s ukážkami živých dunajských rýb, ale aj premietanie filmov, či tvorivé dielne pre deti. Podujatie nadväzuje na odborný seminár „Ako opäť prepojiť rieky, ryby a ľudí“, ktorý bude organizovať v piatok 20. apríla Ministerstvo životného prostredia SR s ďalšími organizáciami.

Čítaj viac

Pozrite si pracovnú verziu Programu starostlivosti o CHVÚ Slovenský raj

Chránené vtáčie územie Slovenský raj (CHVÚ Slovenský raj) bolo vyhlásené v roku 2010 pre zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov bociana čierneho, ďatľa čierneho, ďatľa trojprstého, hlucháňa hôrneho, jariabka hôrneho, kuvika vrabčieho, orla krikľavého, orla skalného, sokola sťahovavého, sovy dlhochvostej, tetrova hoľniaka, včelára lesného, výra skalného, žlny sivej a pre zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

Čítaj viac

Kontrola početnosti korunkovky strakatej

V utorok 17. apríla a v stredu 18. apríla pracovníci Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina patriaci pod Štátnu ochranu prírody SR kontrolovali početnosť populácií korunkovky strakatej (Fritillaria meleagris) na niekoľkých lokalitách v alúviu Ipľa, neďaleko obce Kalinovo a Breznička (okres Poltár). Podľa vyhlášky č. 24/2003 Z.z. má jedinec tohto druhu spoločenskú hodnotu 69,00 €.

Čítaj viac

Program záchrany kriticky ohrozeného hlucháňa vstúpil do platnosti

Stabilizovať populáciu hlucháňa hôrneho vo voľnej prírode na území Slovenska, zastaviť klesajúci trend stavu tohto druhu, a tým prispieť aj k zachovaniu populácie hlucháňa v stredoeurópskom regióne. To je strategickým cieľom Programu záchrany hlucháňa hôrneho na roky 2018 až 2022 z dielne ministerstva životného prostredia, ktorý je už od polovice apríla v platnosti.

Čítaj viac

Viete, čo sú to jarné efemeroidy?

Čo si predstavujete pod pojmom „jarný efemeroid?“ Zatiaľ, čo na tienistých miestach ešte leží sneh, snežienky a čemerice statočne vítajú jar. Patria medzi typických predstaviteľov jarných efemeroidov. Často sa prene používa i označenie jarný aspekt.

Čítaj viac


Apríl

Počuli ste, že...