Aktuality

Upozorňujeme na nedostatočné zabezpečenie odpadu na území Vysokých Tatier

Pracovníci Zásahového tímu pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR v uplynulých týždňoch analyzovali stav zabezpečenia odpadov na území mesta Vysoké Tatry. Výsledky ukázali, že takmer 43 percent odpadu nie je zabezpečených vôbec a 33 percent je zabezpečených nedostatočne.

Čítaj viac

ŠOP SR si pripomína 20 rokov od svojho vzniku

Minulý rok sme si pripomínali jubilejných 100 rokov štátnej ochrany prírody na Slovensku. Samotná inštitúcia, tak ako ju poznáme dnes – Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) patriaca pod Ministerstvo životného prostredia SR, je však oveľa mladšia a 1. júla slávi 20. výročie od svojho vzniku.

Čítaj viac

Vedomostný kvíz pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja Štátna ochrana prírody SR pripravila pre verejnosť súťažný vedomostný kvíz zameraný na Dunajské luhy, jedinečné svojou polohou a prírodnými krásami.

Čítaj viac

Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov zaradil do zoznamu nové druhy

Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals) - Bonnský dohovor, ktorý zastrešuje Organizácia Spojených národov (OSN), poskytuje globálnu platformu pre ochranu a trvalo udržateľné využívanie sťahovaných druhov živočíchov a ich biotopov. Prestavuje jediný globálny dohovor, ktorý sa špecializuje na ochranu sťahovavých druhov, ich biotopov vrátane ich migračných trás. Spolupracuje s množstvom medzinárodných organizácií, mimovládnych organizácií a partnermi v médiách, ako aj podnikateľským sektorom. Momentálne je jeho súčasťou 130 zmluvných krajín.

Čítaj viac

Viac ochrany a starostlivosti pre ďalšie dve chránené vtáčie územia

Vláda SR minulý týždeň schválila dokumentáciu ochrany prírody a krajiny  - program starostlivosti o Chránené vtáčie územia (CHVÚ) Sysľovské polia a CHVÚ Žitavský luh. Vďaka programu starostlivosti môže Štátna ochrana prírody SR lepšie uplatniť ochranu ohrozených druhov vtákov v danom území.

Čítaj viac

Vyhodnotenie výsledkov vedomostného kvízu Čas pre prírodu

Čítaj viac

Prečítajte si novinky zo sveta chránených území Slovenska

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročného odborno-metodického a informačného časopisu Štátnej ochrany prírody SR – Chránené územia  Slovenska.  Dozviete sa v ňom množstvo cenných informácií z oblasti živočíšnej a rastlinnej ríše, ale z aktivít našich ochranárov.

Čítaj viac


Júl

Počuli ste, že...