Aktuality

Voľne prístupné jaskyne v Cerovej vrchovine

Slovensko je na jaskyne bohatou krajinou – začiatkom roku 2019 ich počet prekročil číslo 7400. Sprístupnených je z nich len malý zlomok: 13 prevádzkuje Správa slovenských jaskýň a ďalších 6 je sprístupnených iným správcom. Natíska sa však otázka, či sú všetky ostatné jaskyne neprístupné a vstup do nich je zákonom zakázaný. Odpoveď je NIE a v nasledujúcich riadkoch si priblížime dosiaľ málo známe verejnosti voľne prístupné jaskyne v Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina.

Čítaj viac

Zimné sčítanie netopierov v Slovenskom krase

Na území Národného parku Slovenský kras v týchto dňoch prebieha zimné sčítanie netopierov na zimoviskách, ktoré sú významné nielen v slovenskom, ale aj v celoeurópskom meradle. Ide o najrozsiahlejšie krasové územie Slovenska s výskytom viac ako 1300 jaskýň. Stalo sa tak najvýznamnejším územím zimného, ako aj letného výskytu netopierov.

Čítaj viac

Sovie zásnuby

Vo februári panuje ešte pravá zima a v prírode to vyzerá, akoby spala a neruší ju žiadny hlas jej obyvateľa. Cez deň za slnečného počasia už vyspevujú sýkorky, ale v noci les ožíva hlasným húkaním. Sovy si v tomto období začínajú hľadať partnerov a zároveň húkaním obhajujú svoje hniezdne teritórium.

Čítaj viac

Slovenský raj láka aj v zime

Divoká príroda, rokliny, vodopády, horské bystriny, nádherné zákutia... Taký je národný park Slovenský raj. Cez leto tam denne príde viac ako tri tisíc turistov, no aj cez zimu má svojich obdivovateľov a nadšencov. Navyše je tichší, pokojnejší...

Čítaj viac

Výstavy Národné parky Slovenska, Biodiverzita

V týchto dňoch až do 10. marca môžete v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre uvidieť výstavy – Národné parky Slovenska, Biodiverzita.

Čítaj viac

Je tu nové číslo vedeckého časopisu Ochrana prírody

Práve vyšlo nové číslo vedeckého časopisu „OCHRANA PRÍRODY“ zameraného na publikovanie vedeckých a odborných prác, recenzií a krátkych správ z ochrany prírody a krajiny, resp. z ochranárskej biológie, prioritne na Slovensku.

Čítaj viac

Národný park Slovenský kras má 17 rokov

Svoje sedemnáste výročie si v stredu 13. februára 2019 pripomína Národný park Slovenský kras. Vyhlásený bol pre svoje výnimočné prírodné a estetické hodnoty Nariadením vlády Slovenskej republiky č.101 z 13. februára 2002 s účinnosťou od 1. marca 2002. Vytvorili sa tak podmienky pre ucelenú a účinnejšiu ochranu hodnôt tohto cenného územia ako aj pre jeho trvalo udržateľné využívanie.

Čítaj viac


Február

Počuli ste, že...