Aktuality

Aj vzácne machy si vyžadujú našu pozornosť

Močiarka kostrbatá (Paludella squarrosa) je vzácny mach, v strednej Európe považovaný za glaciálny relikt – znamená to, že druh sa vyskytoval na našom území počas zaľadnenia a po ústupe ľadovca sa na vhodných miestach zachoval až dodnes.

Čítaj viac

Pripomenuli sme si storočnicu štátnej ochrany prírody na Slovensku

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky zorganizovala v utorok a stredu 15. – 16. októbra na Taľoch národnú konferenciu s medzinárodnou účasťou. Konala sa pod záštitou podpredsedu vlády SR a ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa pri príležitosti 100 rokov štátnej ochrany prírody na Slovensku.

Čítaj viac

Prírodná rezervácia Zborovský hradný vrch

Aktuálne ´Babie leto´ láka čoraz väčší počet turistov do prírody. Aj na východnom Slovensku je čo obdivovať. Tí, čo už vystúpili na Zborovský hrad si isto všimli aj tamojšiu prírodnú rezerváciu.

Čítaj viac

V CHKO Biele Karpaty si pripomenuli 40. výročie vyhlásenia

Uplynulý piatok a sobotu (11. – 12. októbra 2019) sa v hoteli Vršatec a jeho okolí uskutočnilo podujatie k 40. výročiu vyhlásenia Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty.

Čítaj viac

30. výročie vyhlásenia CHKO Cerová vrchovina

Minulý týždeň, presne 10. októbra uplynulo 30 rokov od vyhlásenia Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Cerová vrchovina, a to Vyhláškou Ministerstva kultúry SSR č. 113/1989 Zb. na ploche 16 278 ha.

Čítaj viac

Vzácny zbehovec ihlanovitý v Západných Tatrách

Západné Tatry sú okrem iného vzácne aj druhmi, ktoré sú laickou verejnosťou často prehliadané. Len málo kto vie, že sa tu vyskytuje rastlina, ktorú môžete v rámci celého Slovenska nájsť len na niekoľkých lokalitách v Jamnickej a Račkovej doline.

Čítaj viac

Spolupráca na atlase vtákov

Monitoring a mapovanie vtáctva pre nový Atlas vtákov SR boli v roku 2019 zrealizované v rámci tzv. malých členských projektov v spolupráci s SOS/BirdLife Slovensko na území v pôsobnosti niekoľkých našich Správ Chránených krajinných oblasti (CHKO) a národných parkov (NP). Cieľom bolo mapovanie vtákov pre nový atlas – doplnenie údajov o hniezdiacom vtáctve v nedostatočne preskúmaných kvadrátoch.

Čítaj viac


Október

Počuli ste, že...