Aktuality

Labuti veľkej sa zapáčili polia pri Očovej

V týchto dňoch sa aj pracovníci Správy CHKO-BR Poľana zapojili do medzinárodného programu určeného na monitoring vodného vtáctva. A na svojom oficiálnom webe sa pochválili jednou zaujímavosťou.

Čítaj viac

Získajte financie na starostlivosť o chránené druhy a územia

Štátna ochrana prírody SR podporí realizáciu opatrení na zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho významu v lesných ekosystémoch.

Čítaj viac

V Čunove vznikne prelomový projekt v oblasti ekoturizmu a envirovýchovy

Historický kaštieľ v Čunove sa už v roku 2022 premení na jedinečné ekocentrum a bude vstupnou bránou do chránených území Dunaja v zahraničí aj u nás. Podobný projekt na Slovensku doteraz neexistoval, pričom nové environmentálno-vzdelávacie centrum bude slúžiť nielen bratislavskému regiónu.

Čítaj viac

Pripravujeme Ekoplagát 2020 v Žiline

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Národného parku Malá Fatra oznamuje, že v roku 2020 sa bude realizovať už 15. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky plagátov EKOPLAGÁT Žilina.  

Čítaj viac

Nové číslo časopisu Chránené územia Slovenska

Pred pár dňami vyšlo nové číslo časopisu Chránené územia Slovenska číslo 93.

Čítaj viac

Zimná ponuka environmentálneho výučbového programu

Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici pripravila pre materské a základné školy zimnú ponuku environmentálneho výučbového programu OCHRANY PRÍRODY.

Čítaj viac

Komisionálne posúdenie obhospodarovania lesov v Poloninách

Vzhľadom na dlhodobo pretrvávajúcu nespokojnosť veľkej časti laickej aj odbornej verejnosti s praktickou realizáciou obhospodarovania lesov v Národnom parku Poloniny ako aj na nenaplnenú potrebu osobitného prístupu k lesom v lokalite svetového prírodného dedičstva UNESCO sme v uplynulom roku na základe podnetu Správy NP Poloniny zorganizovali odborné komisionálne posúdenie realizácie lesohospodárskych zásahov v nárazníkovej zóne lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy.

Čítaj viac


Január

Počuli ste, že...