Aktuality

Prvý aprílový deň patrí Svetovému dňu vtáctva

V kalendári environmentalistu sa nachádza 1. apríl ako Svetový deň vtáctva. Jeho hlavným posolstvom je obrátiť pozornosť verejnosti na nebezpečenstvá, ktoré ohrozujú vtáctvo počas príletov do svojich hniezd a ničenie ich biotopov na celom svete, ako aj pomôcť ich ochrane.

Čítaj viac

Vypnime svetlá a venujme hodinu našej planéte Zem

Hodina Zeme je celosvetová akcia, ktorej úlohou je zvýšiť povedomie o zmenách klímy. Zapojite sa aj vy do výzvy v sobotu 28. marca o 20:30 a vypnite svetlá na jednu hodinu.

Čítaj viac

Prihlasovanie do 15. ročníka EKOPLAGÁT ´20 ŽILINA je spustené

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Národného parku Malá Fatra vo Varíne a Karpatská iniciatíva pre mokrade s potešením oznamujú, že od dňa zverejnenia správy je spustené prihlasovanie do 15. ročníka medzinárodnej súťažnej prehliadky plagátov EKOPLAGÁT ´20 Žilina. 

Čítaj viac

Jaskyne zostanú uzavreté až do odvolania

Jaskyne zostávajú pre verejnosť uzatvorené aj naďalej, a to z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19.

Čítaj viac

Nová odborná príručka rieši ochranu vtáctva, ktoré je ohrozené elektrickým vedením

Štátna ochrana prírody SR v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a organizáciou Ochrany dravcov na Slovensku vytvorila, v rámci projektu LIFE Energia v krajine, odbornú príručku, ktorá sa zaoberá problematikou ochrany vtáctva na elektrických vedeniach. Príručka obsahuje aktuálne poznatky a zároveň efektívne riešenia.

Čítaj viac

Voda môže pomôcť v boji proti zmene klímy je odkaz Svetového dňa vody 2020

Už takmer viac ako dvadsaťpäť rokov si svet pripomína Svetový deň vody, ktorý v roku 1993 vyhlásila agentúra Organizácie spojených národov (OSN).

Čítaj viac

„Vyzbrojme sa pokorou a rešpektujme les taký aký je“ – úvaha k Medzinárodnému dňu lesa

Dvadsiaty prvý marcový deň je venovaný Medzinárodnému dňu lesa. Skúsme na chvíľu zabudnúť na to, aké úžitky má z lesa človek a pozrime sa na to, čo to vlastne les je a čo znamená pre planétu a vôbec pre život na Zemi.

Čítaj viac


Apríl

Počuli ste, že...