Aktuality

Pomôžeme dosiahnuť slovenský envirorekord v sadení stromčekov

Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) sa v piatok 20. októbra zúčastní podujatia, ktoré organizuje partnerská rezortná organizácia Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), konkrétne jej Stredisko environmentálnej výchovy – Dropie. Počas Medzinárodného dňa stromov sa vynasnažíme spoločne s ďalšími subjektmi a dobrovoľníkmi vytvoriť ustanovujúci slovenský envirorekord vo výsadbe stromov na nelesných plochách v Chránenom vtáčom území Ostrovné lúky.

Čítaj viac

Populácia orla skalného sa rozširuje vďaka programom záchrany

Keď ochranári začínali v polovici 90. rokov s monitoringom a manažmentom orla skalného, bol zapísaný v ´červenej knihe´ ohrozených druhov. Vďaka projektom ochrany a programu záchrany, ktoré realizuje Štátna ochrana prírody SR v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, je v súčasnosti orol skalný zaradený v podstatne nižšej kategórii ohrozenosti (Near threatened – takmer ohrozený). Populácia tohto dravca je už na Slovensku stabilizovaná a mierne sa zvyšuje početnosť i areál rozšírenia.

Čítaj viac

Manažmentové opatrenia v Chránenom areáli Jasenina

Takmer dvadsať nadšencov prírody počas utorka a stredy tohto týždňa (10.-11. október) vykonávalo manažmentové práce v Chránenom areáli (CHA) Jasenina v katastrálnom území Ďubákovo v okrese Poltár. Akcie sa zúčastnilo dovedna 18 ľudí, z toho osem pracovníkov Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Cerová vrchovina, štyria členovia dobrovoľnej stráže prírody, traja kandidáti na členov dobrovoľnej stráže a traja milovníci prírody.

Čítaj viac

Konferencia Výskum a ochrana Malej Fatry

V januári 2017 uplynulo 50 rokov od vyhlásenia Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Malá Fatra, čo bol významný míľnik pre ochranu prírody tohto výnimočného územia. Uznali sa tak prírodné hodnoty Krivánskej časti Malej Fatry, ktoré boli predmetom vedeckého skúmania už od 19. storočia. V januári 2018 zase uplynie 30 rokov od zmeny kategórie chráneného územia CHKO na národný park, čím boli snahy ochranárov symbolický zavŕšené.

Čítaj viac

Turisti sa môžu tešiť na 42. ročník prechodu Cerovou vrchovinou

Pri príležitosti Svetového dňa turizmu KST z TJ JAVOR LUČENEC v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR - Správou CHKO Cerová vrchovina, mestom Fiľakovo a Novohrad-Nógrad Geoparkom organizuje v sobotu 14. októbra celodenné turistické podujatie 42. ročník prechodu Cerovou vrchovinou. Pre záujemcov sú pripravené štyri trasy.

Čítaj viac

Zúčastnili sme sa Európskej noci výskumníkov 2017

V piatok 29. septembra sa Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky zúčastnila Európskej noci výskumníkov 2017, ktorá sa konala v Európe SC v Banskej Bystrici.

Čítaj viac

V Poloninách čistili vodné toky a turistické chodníky študenti Žilinskej univerzity

V Poloninách sa počas uplynulého týždňa venovalo dobrovoľníckym aktivitám pätnásť študentov z Výskumného ústavu vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity.

Čítaj viac


Október

Počuli ste, že...

Kam na výlet

Obsah sekcie sa momentálne pripravuje...
Viac...