Programy záchrany / starostlivosti o chránené živočíchy

Druh Termín schválenia Obdobie realizácie PZ/PS
drop fúzatý (Otis tarda)20002001 - 2005PZ
orol kráľovský (Aquila heliaca)20002001 - 2005PZ
korytnačka močiarna (Emys orbicularis)21.01.20022002 - 2006PZ
vydra riečna (Lutra lutra)21.01.20022002 - 2006PZ
kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica)21.01.20022002 - 2006PZ
chrapkáč poľný (Crex crex)21.01.20022002 - 2006PZ
orol skalný (Aquila chrysaetos)09.12.20032004 - 2008PZ
orol krikľavý (Aquila pomarina)09.12.20032004 - 2008PZ
sokol sťahovavý (Falco peregrinus)09.12.20032004 - 2008PZ
sokol rároh (Falco cherrug)09.12.20032004 - 2008PZ
svišť vrchovský (Marmota marmota)09.12.20032004 - 2008PZ
jasoň červenooký (Parnassius apollo)04.04.20052005 - 2009PZ
blatniak tmavý (Umbra krameri)04.04.20052005 - 2009PZ
zubor hrivnatý (Bison bonasus)23.04.20072007 - 2011PZ
bobor vodný (Castor fiber)15.10.20082009 - 2013PZ
norok európsky (Mustela lutreola)15.10.20082009 - 2013PZ
motýle rodu Maculinea15.10.20082009 - 2013PZ
žltáčik zanoväťový (Colias myrmidone)25.02.20162016 - 2020PZ
vlk dravý (Canis lupus)26.05.20162016 - 2025PS
jasoň červenooký (Parnassius apollo)30.3.20172017 - 2021PZ
korytnačka močiarna (Emys orbicularis Linnaeus, 1758)17.8.20172017 - 2021PZ

PZ = program záchrany, PS = program starostlivosti


December

Počuli ste, že...

Kam na výlet

Obsah sekcie sa momentálne pripravuje...
Viac...