Základne dokumenty

ROZHODNUTIA MINISTRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Zriaďovacia listina ŠOP SR
dodatok č. 2
stiahni [doc]
dodatok 2 [pdf]
Dodatok č. 2 k Štatútu ŠOPSR dodatok 2 [pdf]
Štatút ŠOP SR
dodatok
stiahni [doc]
stiahni [pdf]
Územná pôsobnosť stiahni [doc]
Územná pôsobnosť (mapa 1) stiahni [png]
Územná pôsobnosť (mapa 2) stiahni [png]
Rozhodnutie o zmene formy hospodárenia stiahni [doc]
Rozhodnutie o zlúčení ŠOP SR a SSJ stiahni [doc]
Kontrakt uzavretý medzi MŽP SR a ŠOP SR na rok 2018 stiahni [pdf]
PHÚ na rok 2018 stiahni [pdf]
Rozhodnutie o zmene sídla stiahni [doc]
Organizačný poriadok, platný od 1.4.2017 stiahni [pdf]
DOKUMENTY
Smernica k postupom verejného obstarávania stiahni [pdf]
Sadzobník k smernici o prístupe k informáciám stiahni [pdf]
PHÚ na rok 2017 stiahni [pdf]
PHÚ na rok 2016 stiahni [pdf]
PHÚ na rok 2015 stiahni [doc]
PHÚ na rok 2014 stiahni [doc]
PHÚ na rok 2013 stiahni [doc]
Plán hlavných úloh na rok 2012 stiahni [doc]
Plán hlavných úloh na rok 2011 stiahni [doc]
Plán hlavných úloh na rok 2010 stiahni [doc]
Plán hlavných úloh na rok 2008 stiahni [doc]
Stratégia rozvoja ŠOP SR s výhľadom do roku 2013 stiahni [zip]
Smernica o prístupe k informáciám stiahni [doc]
Organizačný poriadok, platný od 1.10.2014 stiahni [pdf]
Rozpracovanie Akčného plánu pre implementáciu
Národnej stratégie ochrany biodiverzity
na Slovensku na rok 2002
stiahni [doc]
stiahni [xls]
stiahni [xls]
Výročné správy
Výročná správa za rok 2015 stiahni [pdf]
Výročná správa za rok 2014 stiahni [pdf]
Výročná správa za rok 2013 stiahni [pdf]
Výročná správa za rok 2012
príloha1
príloha2
stiahni [pdf]
stiahni [pdf]
stiahni [doc]
Výročná správa za rok 2011
príloha1
príloha2
príloha3
stiahni [pdf]
stiahni [pdf]
stiahni [doc]
stiahni [pdf]
Výročná správa za rok 2010
príloha1
príloha2
príloha3
stiahni [doc]
stiahni [pdf]
stiahni [doc]
stiahni [doc]
Výročná správa za rok 2009
príloha1
príloha2
príloha3
stiahni [doc]
stiahni [pdf]
stiahni [doc]
stiahni [doc]
Výročná správa za rok 2008
verejný odpočet výročnej správy za rok 2008 sa uskutoční
5.5.2009 o 10.00 v ZOO Bojnice.
stiahni [zip]
Výročná správa za rok 2007
príloha1
príloha2
príloha3
stiahni [doc]
stiahni [pdf]
stiahni [doc]
stiahni [doc]
Výročná správa za rok 2006
príloha1
príloha2
príloha3
stiahni [doc]
stiahni [pdf]
stiahni [doc]
stiahni [doc]
Výročná správa za rok 2005
príloha1
príloha2
príloha3
stiahni [doc]
stiahni [pdf]
stiahni [doc]
stiahni [doc]
Výročná správa za rok 2004
príloha1
príloha2
príloha3
stiahni [doc]
stiahni [gif]
stiahni [doc]
stiahni [doc]
Výročná správa za rok 2003
príloha1
príloha2
príloha3
stiahni [doc]
stiahni [doc]
stiahni [doc]
stiahni [doc]
Výročná správa za rok 2002
príloha1
príloha2
príloha3
príloha4
stiahni [doc]
stiahni [doc]
stiahni [doc]
stiahni [doc]
Výročná správa za rok 2001 stiahni [doc]

Máj

Počuli ste, že...