Štátna ochrana prírody Slovenskej Republiky
pic_1 pic_2 pic_3 pic_4 pic_5 pic_6

Úvod - Médiá

Médiá

Predstavenie problematiky manažovania chráneného živočícha - medveďa hnedého.


Národná a európska legislatíva, sústava Natura 2000 a CITES


Predstavenie aktivít ŠOPSR počas predsedníctva SR v Rade Eúropy, predstavenie projektu Biomonitoring


Prezentácia aktivít ŠOPSR v oblasti manažovania jaskýň a predstavenie Belianskej jakyne


Predstavenie organizačnej štruktúry ŠOPSR, problematika manažovania vybraných druhov živočíchov a šeliem


Halali 10.12.2016


Halali 26.11.2016


Halali 12.11.2016


Halali 29.10.2016


Halali 15.10.2016