Metodické materiály

- Príručka Obce a ochrana drevín: stiahni [pdf]
- Usmernenie MŽP SR k prirážkovým indexom: stiahni [pdf]
- Vzor žiadosti o vydanie súhlasu na výrub: stiahni [doc]
- Informačný leták ISA Slovensko: stiahni [pdf]
- Arboristicky štandard Rez stromov 1.:
http://www.slpk.sk/eldo/2015/dl/9788055213644/9788055213644.html


Október

Počuli ste, že...