Metodické materiály

Príručka Obce a ochrana drevín: stiahni [pdf]

- Usmernenie MŽP SR k prirážkovým indexom: stiahni [pdf]

- Vzor žiadosti o vydanie súhlasu na výrub: stiahni [doc]

- Informačný leták ISA Slovensko: stiahni [pdf]

- Arboristicky štandard Rez stromov 1.:
http://www.slpk.sk/eldo/2015/dl/9788055213644/9788055213644.html

- Arboristický štandard Ochrana drevín pri stavebnej činnosti 2.:
https://doi.org/10.15414/2018.9788055218960


Október

Počuli ste, že...