Metodické materiály

- Usmernenie MŽP SR k prirážkovým indexom: stiahni [pdf]

- Vzor žiadosti o vydanie súhlasu na výrub: stiahni [doc]

- Informačný leták ISA Slovensko: stiahni [pdf]

Arboristicky štandard č. 1 Rez stromov:
http://www.slpk.sk/eldo/2015/dl/9788055213644/9788055213644.html

Arboristický štandard č. 2 Ochrana drevín pri stavebnej činnosti:
https://doi.org/10.15414/2018.9788055218960

Arboristický štandard č. 3 Hodnotenie stavu stromov
http://ves.uniag.sk/files/pdf/9da4dhvt8hcu6nzj04rths9bnkqtzj.pdf

Arboristický štandard  č. 4 Výsadba stromov a krov
https://ves.uniag.sk/files/pdf/pv6sd0p6477gick3r703ync1x9cdk4.pdf


Apríl

Počuli ste, že...