Medveď hnedý

Medveď hnedý (Ursus arctos)

Medveď hnedý je chráneným druhom živočícha európskeho významu a patrí medzi pôvodné a prirodzene sa vyskytujúce druhy našej fauny.

Za manažment a ochranu medveďa hnedého vo voľnej prírody zodpovedá Ministerstvo životného prostredia SR a Štátna ochrana prírody SR. Aj z toho dôvodu, práve Štátna ochrana prírody SR realizuje projekt zameraný na výskum a ochranu veľkých šeliem a zároveň kvôli prevencii vzniku škôd a zlepšeniu verejnej mienky voči medveďovi zriadila Zásahový tím pre medveďa hnedého.

Rôzny uhol pohľadu a rôzne názory verejnosti na medveďa hnedého vyvolávajú vo verejnosti aj rozporuplné stanoviská a návrhy na spôsob jeho manažmentu.

 

 


Júl

Počuli ste, že...