Veda a výskum

Medveď hnedý - naspäť

DOSTUPNÉ PUBLIKÁCIE A ŠTÚDIE k medveďovi hnedému na bližšie pochopenie problematiky: 

  • Program starostlivosti o medveďa hnedého (ursus arctros) na Slovensku dostupný tu 

  • Metódy individuálnej identifikácie s využitím genetických markerov – medveď hnedý ako modelový živočích (M. Straka, V. Vician, L. Paule, 2009, In: CHÚZ 79/2009) dostupné tu

  • Prezentácia Ochrana a Manažment veľkých šeliem na Slovensku (Slavomír Finďo, 2017) dostupná tu 

ZAUJÍMAVOSTI: 

Telemetrické obojky prinesú nové informácie o správaní sa problémových medveďov 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) zakúpila pre účely využitia Zásahovým tímom pre medveďa hnedého prostredníctvom projektu z Environmentálneho fondu 10 ks telemetrických obojkov. Zásahový tím tak prostredníctvom obojkov bude schopný zvýšiť bezpečnosť vybraných lokalít s výskytom problémových medveďov. Dáta z telemetrie zároveň prinesú nové informácie o ich správaní, ktoré nám dnes chýbajú.   

Nové telemetrické obojky budú, na základe vyhodnotenia Zásahového tímu, nasadené medveďom s cieľom monitorovať ich prípadný pohyb v blízkosti intravilánu. Obojky nebudú v pohybe nijako medvede obmedzovať a po nasadení budú každé dve hodiny vysielať ich GPS pozíciu. Vyhodnotenie údajov z telemetrie je dôležité nielen pre potreby Zásahového tímu, ale aj pre zoológov ŠOP SR. Prostredníctvom takto získaných údajov bude možné presnejšie identifikovať a monitorovať  migračné koridory veľkých šeliem, vyhodnocovať ich potravné návyky ako aj získať nové údaje o správaní problémových jedincovViac sa dočítate v článku na webe Zásahového tímu. 

 

 


November

Počuli ste, že...