Zimná krajina na pohľad II

Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) vyhlasuje II. ročník

grafickej súťaže pod názvom


ZIMNÁ KRAJINA NA POHĽAD(NICU) II.
Prehľad návrhov zo zimnej súťaže za ročník 2022 nájdete na tomto linku.
Prehľad návrhov zo zimnej súťaže za ročník 2021 nájdete na tomto linku.

Vyhodnotenie ročníka 2022 nájdete na tomto linku. 
Prehľad výhercov:

1. miesto: Liliana Škúciová - Volanie divočiny
2. miesto: Nina Dudíková - Chladné momenty
3. miesto: Tamara Krištof - Stopy v lese

Špeciálne ocenenie za umelecké prevedenie: Sophia Molnárová - Sýkorky


POPIS SÚTAŽE: 
Zimné obdobie a končiaci kalendárny rok prináša so sebou priestor pre obhliadnutie sa za starým rokom a bilancovanie toho, čo so sebou priniesol. Zazimovaná odpočívajúca príroda, sivé nebo a život ukrytý pod snehovou prikrývkou čaká na svoje ďalšie prebudenie. Čas Vianoc na moment všetko spomalí a ako my ľudia, tak aj príroda, živočíchy a rastliny odpočívajú a zbierajú nové sily. Práve toto obdobie, ktoré trávime so svojimi najbližšími je ideálnou príležitosťou na hľadanie inšpirácií, ako chrániť to najdôležitejšie, čo okolo seba máme a podmieňuje našu existenciu – prírodu.

Zašlite svoj grafický návrh so zimnou tematikouprvkami ochrany prírody (chránené rastliny a živočíchy, chránené územia a pod.), ktorý sa stane motívom vianočnej pohľadnice pre Štátnu ochranu prírody SR a poputuje Slovenskom skrz chránené územia.

Svoje grafiky môžete zasielať do 15.12.2022

Hlavným cieľom grafickej súťaže je vnímanie zimnej tematiky v prírodnom rozmere, dôraz na prvky jej ochrany, podporenie všímavosti, záujmu a poznania o svoje najbližšie prostredie, prírodných cyklov a voľne žijúcich chránených druhov živočíchov a rastlín so zameraním na zimné obdobie.

Podmienky:

Kto sa môže zapojiť:

Študenti vo veku od 15 do 26 rokov navštevujúci:

 • Stredné školy a Záujmové krúžky
 • Vysoké školy
 • Základné umelecké školy

Ako sa zapojiť:

Do súťaže sa zapojíte zaslaním grafického návrhu so zimnou tematikou zameranou na prvky ochrany prírody s logom Štátnej ochrany prírody SR, pričom je potrebné dodržať:

Technické parametre grafického návrhu: 

 • rozmer 210 x 99 mm(na šírku), 350 DPI.
 • výstupný formát JPG, TIFF, PDF,
 • maximálna veľkosť do 10 MB.
 • v návrhu musí byť umiestnené logo Štátnej ochrany prírody SR, ktoré si stiahnete TU:
 • logo ŠOP SR môžete použiť vo farebnej, čiernej alebo bielej verzii. Logo sa nesmie deformovať, otáčať, meniť farby.
 • do návrhu nevkladajte iné písmo.

Grafický návrh, ktorý nespĺňa uvedené parametre, nebude zaradený do súťaže.

Popis ku grafickému návrhu: 

 • názov diela,
 • meno autora,
 • prislúchajúca škola
 • vek autora

Postup: 

 • Grafický návrh zašlite na e-mailovú adresu: sutaz@sopsr.sk.
 • Odoslaním e-mailu s grafickým návrhom do súťaže súhlasíte so spracovaním osobných údajov (PDF).
 • Povinnou prílohou e-mailu je okrem grafického návrhu aj podpísaný a zoskenovaný Súhlas autora s použitím diela, v ktorom udeľujete súhlas Štátnej ochrane prírody SR so zverejnením svojho diela na jej webových stránkach/ sociálnych sieťach a v printovej verzii až do jeho odvolania. Vzor tohto dokumentu nájdete kliknutím na tento link


Prehliadku návrhov súťaže z minulého roku môžete nájsť na tomto linku. 

V prípade, že ide o autora mladšieho ako 18 rokov, udeľuje súhlas zákonný zástupca autora.
 

Vyhodnotenie: 

Vyhodnotenie súťaže bude prebiehať prostredníctvom hodnotiacej komisie, ktorá bude zložená z pracovníkov ŠOP SR.

Ocenenie môžu získať 3 grafické návrhy, pričom najlepší grafický návrh bude použitý ako grafika na vianočnú pohľadnicu Štátnej ochrany prírody SR.

Súčasťou ocenenia sú aj hodnotné vecné ceny od organizátora súťaže, ktoré získajú až traja súťažiaci.

Pri hodnotení sa bude dohliadať najmä na celkovú estetickú a výpovednú hodnotu, invenčnosť a spracovanie nápadu a využitie prvkov ochrany prírody na Slovensku.


Máj

Počuli ste, že...