ZIMNÁ KRAJINA NA POHĽAD II. - Vyhodnotenie súťaže

ZIMNÁ KRAJINA NA POHĽAD II. - Vyhodnotenie súťaže

Vyhodnotenie grafickej súťaže - ZIMNÁ KRAJINA NA POHĽAD(NICU) II.


Zimné obdobie a končiaci kalendárny rok prináša so sebou priestor pre obhliadnutie sa za starým rokom a bilancovanie toho, čo so sebou priniesol. Zazimovaná odpočívajúca príroda, sivé nebo a život ukrytý pod snehovou prikrývkou čaká na svoje ďalšie prebudenie. Čas Vianoc na moment všetko spomalí a ako my ľudia, tak aj príroda, živočíchy a rastliny odpočívajú a zbierajú nové sily. Práve toto obdobie, ktoré trávime so svojimi najbližšími je ideálnou príležitosťou na hľadanie inšpirácií, ako chrániť to najdôležitejšie, čo okolo seba máme a podmieňuje našu existenciu – prírodu. Týmto textom sme odštartovali grafickú súťaž návrhov, ktorá trvala počas decembra roku 2022.

Úlohou súťažiacich bolo zaslať návrh so zimnou tematikouprvkami ochrany prírody (chránené rastliny a živočíchy, chránené územia a pod.), ktorý sa stal motívom vianočnej pohľadnice pre Štátnu ochranu prírody SR.

Hlavným cieľom grafickej súťaže bolo vnímanie zimnej tematiky v prírodnom rozmere, dôraz na prvky jej ochrany, podporenie všímavosti, záujmu a poznania o svoje najbližšie prostredie, prírodných cyklov a voľne žijúcich chránených druhov živočíchov a rastlín so zameraním na zimné obdobie.

Kto sa mohol do súťaže zapojiť?

Študenti vo veku od 15 do 26 rokov navštevujúci:
Stredné školy a Záujmové krúžky
Vysoké školy
Základné umelecké školy

 
Vyhodnotenie: 

Vyhodnotenie súťaže prebiehalo prostredníctvom hodnotiacej komisie, ktorá bola zložená z pracovníkov ŠOP SR.

Do súťaže sa tento rok prihlásilo až 131 talentovaných umelcov z celého Slovenska. Ocenenené boli 3 grafické návrhy, pričom najlepší grafický návrh bol použitý ako grafika na vianočnú pohľadnicu Štátnej ochrany prírody SR. Komisia udelila aj jednu špeciálnu cenu poroty za umelecké prevedenie grafického návrhu. Pri hodnotení sa dohliadalo najmä na celkovú estetickú a výpovednú hodnotu, invenčnosť a spracovanie nápadu a využitie prvkov ochrany prírody na Slovensku.

Prehľad výhercov:

1. miesto: Liliana Škúciová - Volanie divočiny
2. miesto: Nina Dudíková - Chladné momenty
3. miesto: Tamara Krištof - Stopy v lese

Špeciálne ocenenie za umelecké prevedenie: Sophia Molnárová - Sýkorky

Výhercom súťaže srdečne gratulujeme. Všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže ďakujeme za nápady a kreativitu pri tvorbe návrhov.

Prehľad všetkých návrhov zo zimnej súťaže ročníka 2022  nájdete na tomto linku.
Prehľad všetkých návrhov zo zimnej súťaže ročníka 2021 nájdete na tomto linku. 


1. miesto: Liliana Škúciová - Volanie divočiny2.miesto: Nina Dudíková - Chladné momenty

 
3. miesto: Tamara Krištof - Stopy v lese


Špeciálne ocenenie za umelecké prevedenie: Sophia Molnárová - SýkorkyVšetky správy

Jún

Počuli ste, že...