Ekovýchovný program Bocian 2020

Poznáme víťazov Ekovýchovného programu Bocian v roku 2020

pozri tu: http://www.sopsr.sk/web/?cl=20704

19. ročník Ekovýchovného programu Bocian

Štátna ochrana prírody SR v spolupráci so ZO SZOPK Bocian s podporou Lichtenštajnskej nadácie pripravila pre základné školy v dobe pandémie modifikovanú verziu Ekovýchovného programu Bocian. Odborným garantom a autorom programu je RNDr. Miroslav Fulín CSc., koordinátor sčítania bociana bieleho na Slovensku.

Hlavnou aktivitou je pozorovanie blízkeho hniezda bociana bieleho, s praktickým prínosom pre všetkých zainteresovaných. Deti, ktoré momentálne nechodia do školy, tak zmysluplne strávia svoj čas vonku na čerstvom vzduchu (za dodržania preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu). 

Pedagógovia môžu túto formu využiť na projektové vyučovanie prírodovedných predmetov, prípadne to môže slúžiť ako nápad pre on-line vyučovanie. Ochranári a ornitológovia získajú cenné poznatky z priebehu hniezdenia bociana bieleho.

Prečo práve bocian?

Bocian biely je vďaka svojmu nápadnému spôsobu života blízko ľudských obydlí vynikajúcim modelovým druhom pre environmentálnu výchovu. Deti sa naučia základy práce vedca - ornitológa, spoznajú etológiu bociana a v neposlednom rade si takto budujú vzťah k prírode.

Pravidlá pre zapojenie sa do programu

KTO? Pozorovateľom môže byť jeden žiak, ale aj kolektív žiakov. V prípade, že bociany bude pozorovať kolektív žiakov, určia si vedúceho kolektívu pozorovateľov, ktorý bude zapisovať do karty hniezda údaje na základe pozorovaní od celého kolektívu. Nezabudnite pripojiť  menovitý zoznam detí, z ktorých vyžrebujeme troch šťastlivcov, ktorí získajú zaujímavé ceny. Deti sa môžu zapojiť prostredníctvom svojich učiteľov, ale aj individuálne.

AKO? Hniezdo je možné pozorovať kedykoľvek a akokoľvek často. Deti svoje pozorovania zapíšu do ročnej evidenčnej karty hniezda tzv. hniezdnej karty [pozri docx], kde podchytia stručne len najzaujímavejšie postrehy z pozorovania diania na hniezde (prílet, párenie, znáška, liahnutie mláďat, kŕmenie a podobne).  Môžu si ľubovoľne viesť aj podrobnejšie denné záznamy [pozri pdf]. Čistú ako aj vzorovú hniezdnu kartu, či príklad denného záznamu si môžete stiahnuť v závere článku. Pred zapojením sa do sčítania hniezd a mláďat bociana bieleho na Slovensku využite Obrazový manuál spravodajcu bocianov bielych [pozri pdf]kde nájdete odporúčania ako začať a metodické rady. 

KEDY? Vyplnené hniezdne karty nám môžete zaslať elektronicky do 30. septembra 2020 na nižšie uvedené kontakty.  Program trvá až do jesene, aby bol podchytený celý priebeh hniezdenia, vrátane vyletenia mláďat.

ČO? Súčasťou vašej elektronickej zásielky môžu byť okrem hniezdnej karty aj podrobnejšie denné záznamy jednotlivých pozorovaní či pozorovateľov. Ku hniezdnej karte môžete taktiež priložiť fotky, videá, vítané sú aj literárne, či výtvarné práce (tieto nám neposielajte poštou, stačia fotografie, alebo skeny).

Vyhodnotenie

Vami zaslané informácie v hniezdnej karte [pozri docx] budú vyhodnotené garantom programu na stránkach časopisu Vtáky.

Zo zúčastnených jednotlivcov vyžrebujeme a oceníme v októbri 2020 troch šťastlivcov, ktorí získajú od ŠOP SR vecné ceny:

  1. Cena – turistický ruksak značky Mamut – 30 l,
  2. Cena – športové hodinky SMART WATCH,
  3. Cena – Kniha – Putovanie prírodou. 

Okrem uvedených, každé miesto získava:

Organizačné jednotky ŠOP SR zapojené do programu Bocian  a regionálni koordinátori programu

ŠOP SR v Banskej Bystrici  - Ingrid Moravčíková Károlyová, ingrid.moravcikova@sopsr.sk

NP Slovenský kras – Andrea Balážová, andrea.balazova.sk@sopsr.sk

PIENAP - Margaréta Malatinová, margareta.malatinova@sopsr.sk

CHKO Cerová vrchovina - Veronika Rizova, veronika.rizova@sopsr.sk

CHKO Latorica – Kristína Voralová, kristina.voralova@sopsr.sk

RCOP Prešov - Marta Hrešová, marta.hresova@sopsr.sk

NP Poloniny – Iveta Buralová, iveta.buralova@sopsr.sk

V prípade, že neviete, kam máte svoje pozorovania zasielať, obráťte sa na koordinátora Ekovýchovného programu Bocian za ŠOP SR, Školu ochrany prírody vo Varíne – skopvarin@sopsr.sk (kontaktná osoba Gabriela Kalašová)

Účasťou v programe súhlasíte so spracovaním osobných údajov [pozri pdf]

Tešíme sa na Vaše pozorovania a prajeme veľa zážitkov s bocianmi.

Gabriela Kalašová, ŠOP SR, Škola ochrany prírody Varín

Materiál na stiahnutie

Hniezdna karta za rok 2020 čistá [docx]

Hniezdna karta za rok 2020 vzor [docx]

Záznam z denného pozorovania hniezda bociana bieleho  - vzor [pdf]

Obrazový manuál spravodajcu bocianov bielych, Metodický materiál o bocianovi [pdf]

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov [pdf]


Júl

Počuli ste, že...