Krok pre prírodu

 

Krok pre prírodu

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky,  odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, pripravila súťaž o najlepší ekologický projekt zameraný na ochranu prírody a krajiny pre základné školy v meste Banská Bystrica  pod názvom Krok pre prírodu. Súťaž je realizovaná pri príležitosti 100 rokov štátnej ochrany prírody na Slovensku (1919 – 2019).   

Termín súťaže: 24. máj 2019 – 17. jún 2019

Ako škola sa určite zapájate a realizujete v priebehu školského roka množstvo projektov, ktoré sú zamerané aj na problematiku ochrany prírody a krajiny.

Buďte Vy tou zmenou a inšpirujte svoje okolie, pretože každý krok pre prírodu sa počíta

Hlavný cieľ súťaže je zvyšovanie zodpovedného správania sa žiakov v oblasti ochrany prírody a krajiny všeobecne, či konkrétne pri ochrane jednotlivých druhov, území a celkovo prírodných zdrojov, zlepšenie spolupráce a podporenie aktívnej účasti na riešení problémov komunity a regiónu.

Pravidlá súťaže

  • Súťaž je určená pre základné školy v okrese Banská Bystrica pre triedne kolektívy zložené zo žiakov a pedagógov, prípadne nepedagogických pracovníkov škôl.
  • Do súťaže môže škola prihlásiť svoj projekt zameraný na ochranu prírody a krajiny na miestnej, ale aj regionálnej úrovni, obsahujúci konkrétne dobrovoľnícke aktivity (záchranu živočíchov - záchrana a prenášanie žiab, záchrana včiel, rýb, vtáctva -sledovanie bociana; ochrana stromov, úprava školských pozemkov a ich okolia udržateľnou formou, starostlivosť o les, rieku, mokraď, o chránené územie, prípadné ich čistenie v spolupráci s komunitou školy a iné ochranárske aktivity).
  • Projekt je potrebné zaslať formou prezentácie v programe PowerPoint s maximálnou veľkosťou 20 MB.
  • Prezentácia môže vytvárať príbeh o ochranárskom čine. Môže obsahovať množstvo fotiek, videá, rôzne hlasové efekty a grafické prvky.
  • Vašu prezentáciu pošlite na e-mail sutaz@sopsr.sk do 17. júna 2019.
  • Každá škola môže zaslať jeden projekt za každú triedu.
  • Do e-mailu je potrebné napísať informácie o škole (názov, adresa školy, e-mailový a telefonický kontakt na pedagóga zodpovedného za projekt) a základné informácie o projekte (názov projektu, cieľ a výstup projektu).
  • Odoslaním e-mailu s prezentáciou, súhlasíte so spracovaním osobných údajov [pozri pdf].

Vyhodnotenie

  • Hodnotenie súťaže bude prebiehať za účasti komisie zloženej z odborných pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR.
  • Vyhlásenie víťazného triedneho kolektívu bude ešte v mesiaci jún 2019, prostredníctvom facebooku https://www.facebook.com/sopsr.sk/, ale aj na našej webovej stránke http://www.sopsr.sk/web/

Určite neváhajte a zapojte sa do súťaže.

Víťazný triedny kolektív súťaže čaká zaujímavá cena.                                       

PLÁGAT PRE TLAČ [pdf]

Kontakt

Mgr. Ingrid Moravčíková Károlyová, PhD.
vedúca Odboru environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety
Tel.:048/4136660
Mob.: +421 903 308 298
e-mail: ingrid.moravcikova@sopsr.sk 

 

 


Jún

Počuli ste, že...