14. ročník trienále EKOPLAGÁT '17

14. ročník trienále EKOPLAGÁT '17

ekoplagat Medzinárodná súťažná prehliadka plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia
Usporiadatelia:
Štátna ochrana prírody SR
ŠOP SR, Správa Národného parku Malá Fatra Varín
Karpatská iniciatíva pre mokrade

Gestor: Ministerstvo životného prostredia SR
Spolupráca: Považská galéria umenia v Žiline

(English version of the notice can be downloaded here [doc].)

Výstava: 29. jún 2017 - 27. august 2017, Považská galéria umenia v Žiline

Termín uzávierky pre zasielanie plagátov: 10. apríl 2017

Prvá medzinárodná prehliadka EKOPLAGÁT sa konala v Považskej galérii umenia v Žiline v roku 1978 ako prvé pravidelné medzinárodné podujatie svojho druhu na svete.
EKOPLAGÁT v trojročných cykloch predstavuje širokej verejnosti najnovšie trendy vývoja plagátovej tvorby s problematikou ochrany prírody a životného prostredia. EKOPLAGÁT má kultúrne, spoločenské a výchovné opodstatnenie ako jedna z významných medzinárodných aktivít, ktorá smeruje k zvýšeniu záujmu verejnosti o zachovanie rozmanitosti foriem života na Zemi.

Účastníci:
profesionálni dizajnéri, výtvarníci, kolektívy autorov, agentúry, environmentálne organizácie a inštitúcie a študenti umeleckých škôl
Účastnícky poplatok: žiadny
Ocenenia: Medzinárodná porota udelí ceny v poradí:
Hlavná cena EKOPLAGÁT ´17
1. cena EKOPLAGÁT ´17
2. cena EKOPLAGÁT ´17
3. cena EKOPLAGÁT ´17
Súčasťou cien sú diplomy. Okrem toho môžu byť mimo štatútu udelené čestné uznania poroty a ceny zainteresovaných organizácií.
Oficiálne jazyky: slovenčina, angličtina

Podmienky účasti pre EKOPLAGÁT ´17 stanovuje ŠTATÚT a SÚŤAŽNÝ PORIADOK.

ŠTATÚT a SÚŤAŽNÝ PORIADOK obsahuje zmeny, pozorne si ich prečítajte!

Note changes in the Regulations and Competition rules!

Dokumenty na stiahnutie / downloadable documents
ŠTATÚT (REGULATIONS)
SÚŤAŽNÝ PORIADOK EKOPLAGÁT ´17 (COMPETITION RULES)
PRIHLÁŠKA (ENTRY FORM)
ŠTÍTKY na diela (POSTER LABEL)

Kontakt:
ŠOP SR - Správa Národného parku Malá Fatra
Hrnčiarska 197
013 03 Varín
Slovenská republika
Tel.: +421 (0)41 569 2311, 507 1413
Fax: +421 (0)41 507 14 15
e-mail:
ssnpmf@sopsr.sk
alena.badurova@sopsr.sk
miriam.balciarova@sopsr.sk
gabriela.kalasova@sopsr.sk
Kontaktné osoby:
Ing. Miriam Balciarová
Mgr. Alena Badurová
Ing. Gabriela Kalašová

Všetky správy

Október

Počuli ste, že...