Aktuality

Chránené vtáčie územie Levočské vrchy

S účinnosťou od 1. januára 2013 vstupuje do platnosti vyhláška MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Levočské vrchy.

Čítaj viac

Otvorenie výnimočného ekocentra vo Zvolene

Bylinkový záhon, hmatový chodník, vtáčie búdky a krmítka, javisko na ekodivadielka, altánok, posedenie pri ohni, či posedenie "U dvanásť mesiačikov", interakčné prvky. Toto všetko bolo vybudované počas letných mesiacov na Správe Chránenej krajinnej oblasti Poľana vo Zvolene, v jej záhrade. Daný priestor bude slúžiť ako veľká ekoučebňa pre žiakov MŠ, ZŠ a verejnosť zo Zvolena a okolia už od septembra tohto roku. Slávnostné

Čítaj viac

Medzinárodná noc netopierov

Každý rok sa vo viac ako 30 krajinách konajú rôzne podujatia zamerané na informovanie verejnosti o spôsobe života a ochrane ohrozenej skupiny živočíchov - netopierov, ktoré organizuje medzinárodná Dohoda o ochrane populácií európskych netopierov (EUROBATS). Pôvodne európska iniciatíva (Európska noc netopierov) sa postupne rozširuje aj mimo európsky región, tak ako sa rozširuje pôsobnosť Dohody.

Čítaj viac

Verejná vyhláška k CHVÚ Levočské vrchy

Krajský úrad životného prostredia v Prešove podľa §50 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznámil formou verejnej vyhlášky dotknutým obciam

Čítaj viac

Medzinárodný deň biologickej diverzity 2012 - 22. máj

Organizácia Spojených národov vyhlásila 22. máj za Medzinárodný deň biologickej diverziy (MDB), aby zvýšila povedomie a

Čítaj viac

Smernica o biotopoch a finančný nástroj LIFE oslavujú 20 rokov (MŽP SR)

Dnes si pripomíname 20 výročie prijatia EU smernice o biotopoch, ktorej cieľom je prispieť k zachovaniu biodiverzity prostredníctvom ochrany biotopov a druhov európskeho významu.

Čítaj viac

Európsky deň parkov 2012 - 24 máj.

Tradíciu oslavy tohto dňa zaviedla organizácia EUROPARC Federation s cieľom lepšie priblížiť ľuďom ciele a prácu európskych chránených území a zvýšiť verejný záujem o ne. Po prvýkrát sa oslavoval v 1999. Uskutočnila sa široká škála podujatí v chránených územiach a aj mimo nich, ktoré poukázali na potrebu ich chrániť.

Čítaj viac

Ohrozenie a ochrana biodiverzity, Sabo a kol.

Publikácia Sabo P., Urban P., Turisová I., Považan R., Herian K., 2011: Ohrozenie a ochrana biodiverzity. Vybrané kapitoly z globálnych problémov. Vydali Centrum vedy a výskumu a Fakulta prírodných vied UMB a Centrum etickej a environmentálnej výchovy Živica v spolupráci s o.z. Živá planéta, 320 strán, 187 ilustrácií, mäkká laminovaná obálka, šitá väzba.

Čítaj viac

Svetový deň sťahovavého vtáctva 2012

Svetový deň sťahovavého vtáctva bol iniciovaný v roku 2006 a odvtedy sa oslavuje každoročne. Hlavným cieľom kampane je zdôrazňovať potrebu ochrany sťahovav

Čítaj viac

Pozvánka do Levíc

V poradí 17. Levické poľovnícke dni sa uskutočnia 27. marca až 1. apríla v Centre kultúry Junior na ulici Andreja Sládkoviča. Podujatie slávnostne otvoríme v prvý deň o 14. ho?dine. Nasledovať bude vernisáž výstavy Poľovníctvo a príroda, na ktorej budú okrem preparátov zveri a živočíchov prezentované aj trofeje zveri ulovenej roku

Čítaj viac

Máj

Počuli ste, že...