Aktuality

Nová poštová známka "Vihorlatské vrchy - hadiar krátkoprstý"

Čítaj viac

Rys ostrovid dnes oslavuje svoj medzinárodný deň

Čítaj viac

ŠOP SR si pripomenula Svetový deň migrácie rýb na rybovode v Martine

Čítaj viac

Príbeh na týždeň na vlnách Rádia Slovensko - Záchrana rašelinísk

Čítaj viac

Konferencia pri príležitosti 50 rokov ochrany prírody Veľkej Fatry

Čítaj viac

V Bruseli predstavia víťazov súťaže Ceny Natura 2000

Čítaj viac

22. máj je Medzinárodným dňom biologickej diverzity

Čítaj viac

Správa CHKO Vihorlat monitorovala hniezda plamienky driemavej

Čítaj viac

Štátni ochranári zachraňujú pôvodné druhy ovocných stromov z Polonín

Čítaj viac

NPR Šomoška oslavuje 70 rokov svojej ochrany

Čítaj viac

Jún

Počuli ste, že...