Aktuality

Podpis vykonávacieho protokolu k dohode o spolupráci ŠOP SR a NP Bükk

Čítaj viac

Podpis vykonávacieho protokolu o spolupráci medzi ŠOP SR a ANPI na roky 2017 a 2018.

Čítaj viac

Spájame ryby, rieky a ľudí - 21. máj svetový deň migrácie rýb

Čítaj viac

Zachráňme mláďatá priamo v prírode

Čítaj viac

Jarná brigáda v areáli ŠOP SR a SAŽP

Čítaj viac

Svetový deň sťahovavého vtáctva 2017: BUDÚCNOSŤ VTÁCTVA JE NAŠA BUDÚCNOSŤ

Čítaj viac

Pozícia krajinár na zastupovanie počas materskej dovolenky

Čítaj viac

DEŇ ZEME 2017 - ENVIRONMENTÁLNA A KLIMATICKÁ GRAMOTNOSŤ

Čítaj viac

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR KOORDINUJE CELOSLOVENSKÝ PROGRAM BOCIAN 2017

Čítaj viac

TERMÍN UZÁVIERKY NA POSIELANIE PLAGÁTOV na EKOPLAGÁT 2017 SA BLÍŽI

Čítaj viac

September

Počuli ste, že...