Aktuality

Pokus o slovenský rekord: "Najviac mladých milovníkov prírody v chránených územiach"

Čítaj viac

Deň Otvorených Dverí 2013 v sobotu 1.6.2013 na Ministerstve životného prostredia SR

Čítaj viac

Európsky deň parkov 2013 - 24. máj

Čítaj viac

Medzinárodný deň biologickej diverzity 2013 - 22. máj

Čítaj viac

Literárna súťaž "Múdra príroda" má svojho víťaza

Čítaj viac

Svetový deň sťahovavého vtáctva 2013

Čítaj viac

ENVIROFILM 2013

Čítaj viac

SVETOVÝ DEŇ MOKRADÍ 2013

Čítaj viac

Aktualizovaný sadzobník úhrad za materiálové náklady

Čítaj viac

Chránené vtáčie územie Levočské vrchy

Čítaj viac

December

Počuli ste, že...