VEDOMOSTNÝ KVÍZ - MEDZINÁRODNÝ DEŇ DUNAJA

Medzinárodný deň Dunaja – Vedomostný kvíz

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja Štátna ochrana prírody SR pripravila pre verejnosť súťažný vedomostný kvíz zameraný na Dunajské luhy, jedinečné svojou polohou a prírodnými krásami.

Tento rok si pripomíname 26. výročie podpísania dohovoru „Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja“, ktorého cieľom je prispieť vzájomnou spoluprácou  všetkých krajín v povodí Dunaja k zlepšeniu kvality vôd. Bol podpísaný v Sofii dňa 29. júna v roku 1994. Medzinárodný Deň Dunaja oslavujeme každoročne 29. júna už od 2004. Tento sviatok podporuje Medzinárodná komisia na ochranu rieky Dunaj (ICPDR) aj Európska únia.

Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy (ŠOP SR) sa nachádza pri toku rieky Dunaj od Bratislavy až po Veľkolélsky ostrov v okrese Komárno. Oblasť pozostáva z piatich samostatných častí Podunajskej nížiny. Predstavuje významný biotop vodného vtáctva. Pravidelne sa tu vyskytujú vzácne druhy vtákov, ako napríklad orliak morský, beluša malá, volavka purpurová a iné. Slovensko-maďarský úsek Dunaja je medzinárodne významným vtáčím územím (IBA). Celé územie CHKO Dunajské luhy je zapísané do Zoznamu mokradí medzinárodného významu (Ramsarská konvencia).

Viac informácií o chránenej lokalite nájdete na CHKO Dunajské luhy

Hlavným cieľom vedomostného kvízu je upriamiť pozornosť verejnosti na deň, ktorý je oslavou čistej a bezpečnej rieky a upozorniť na význam ochrany Dunaja ako prírodného zdroja.

Ako sa zapojiť?

  • Klikajte a odpovedajte. Otestujte si svoje znalosti o Dunajských luhoch.
  • V kvíze uvedenom nižšie odpoviete na osem vedomostných otázok označením odpovede, ktorú považujete za správnu.
  • Pri otázkach máte na výber zo štyroch možností, ale len jedna je tá správna.
  • Za všetky správne odpovede, môžete získať až 40 bodov.
  • Po vyplnení a odoslaní celého kvízu sa Vám zobrazí vyhodnotenie kvízu.
  • Správne odpovede a skóre dosiahnutých bodov Vám bude zaslané do zadanej e-mailovej schránky.

Pravidlá súťaže:

  • Do kvízu sa môžu zapojiť všetky vekové kategórie.
  • Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz (uvedie svoju e-mailovú adresu, meno a priezvisko).
  • Odoslaním kvízu, súhlasíte so spracovaním osobných údajov [pozri pdf]

Vyhodnotenie: 

Z účastníkov, ktorí budú mať maximálny počet  40 bodov, sa vylosujú traja výhercovia, prípadne vyhrajú traja účastníci s najväčším počtom bodov.

Súťažný kvíz môžete vypĺňať od 29. júna do 10. júla 2020.

Pre troch z Vás čakajú knižné ceny a drobné prekvapenie.

Víťazi budú vylosovaní a vyhlásení 13. júla 2020 na našej facebookovej stránke a oficiálnom webe ŠOP SR

Prajeme Vám úspešné kvízovanie a tešíme sa na Vaše odpovede.

 

 


Jún

Počuli ste, že...