Metodické materiály

Ochrana a starostlivosť o chránené stromy (Metodická príručka, 2015)

Projekt ochrany chráneného stromu
- PO CHS - metodický návrh [docx]                     
- PO CHS - metodické usmernenie [pdf]       


Október

Počuli ste, že...