V chránených územiach oslávte nový rok 2020 bez pyrotechniky

V chránených územiach oslávte nový rok 2020 bez pyrotechniky

Kým v mestách je používanie pyrotechniky dovolené, hoci aj tam s tým má mnoho ľudí problém, v národných parkoch je priamo zakázané. Najmä turisti si v prírodnom prostredí výbuchmi spestrujú silvestrovské a novoročné oslavy. Riskujú však nielen zdravie zvierat, ale i pokuty.

Výzvu na strávenie silvestrovskej a novoročnej noci bez zábavnej pyrotechniky adresujeme návštevníkom Vysokých Tatier nielen my, teda naši štátni ochranári z Tatranského národného parku (TANAP), ale aj samospráva mesta Vysoké Tatry i Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry (ZCR VT).

Ohňostroje a petardy podľa nich neškodia len zvieratám svojím hlukom a svetelnými efektmi. Upozorňujeme tiež na ich antiekologické aspekty. Používanie pyrotechniky počas silvestrovských osláv i zimných mesiacov vôbec je podľa riaditeľa Správy TANAP-u Pavla Majka pre voľne žijúcu tatranskú faunu extrémne stresujúce:

„Dôvodom nie je len veľmi citlivý sluchový aparát zvierat, ale i dlhé doliny a skalné steny, ktoré poskytujú vhodné podmienky na šírenie a zosilnenie hlasných zvukových efektov. Zvieratami, ktoré sú postihnuté vystreľovanou pyrotechnikou najviac, sú kamzíky vrchovské tatranské. V snahe uniknúť za každú cenu pred nebezpečenstvom sa jeden alebo všetky jedince dávajú na útek, často aj cez veľmi nepriaznivý terén, čo môže spôsobovať zranenia, prípadne až strhnutie lavíny a smrť vyplašených kamzíkov.“

Naša Správa TANAP-u adresuje každoročne výzvu smerom k tatranským rekreačným zariadeniam a ich klientom, aby sa počas novoročných osláv vzdali používania zábavnej pyrotechniky.

Na protiekologické aspekty zábavnej pyrotechniky upozorňuje samospráva mesta Vysoké Tatry. Na svojom webovom sídle upozorňuje na zdraviu škodlivé splodiny, smrad i zostávajúci neporiadok. Ďalej uvádza:

„Sviatočné dni by mali byť v prvom rade o spolupatričnosti k sebe navzájom, o tolerancii k druhým, ale takisto k prírode, ktorej my ľudia dávame zabrať čoraz viac a viac. Zábavná pyrotechnika nemá s ekologickým prístupom nič spoločné.“

K podpore silvestrovských osláv bez ohňostrojov a petárd sa pridáva i ZCR VT. Riaditeľka Lenka Rusnáková apeluje:

„Používanie pyrotechniky je pre divé aj domáce zvieratá stresujúce a okrem toho je na území TANAP-u zakázané. Zachovajme v našom regióne pokoj, za ktorým sem ľudia chodia, aj počas Silvestra.“

V minulosti sa už stalo, že vplyvom ohňostroja zahynulo v priebehu pár minút 16 splašených kamzíkov v Tatrách. Aj preto sme sa rozhodli Silvester a Nový rok bez zábavnej pyrotechniky propagovať sériou fotiek zvierat priamo v informačných kanceláriách či prostredníctvom slučky, ktorá sa premieta na recepciách tatranských hotelov. Podľa našich strážcov prírody podiel pyrotechniky v našich slovenských horách klesá každým rokom len mierne. Hlavne ľudia v podnapitom stave nerešpektujú predpisy a ani žiadne obmedzenia či zákazy. Aj preto sme sa rozhodli posilniť kontroly v chránených územiach. Tí, ktorí použijú pyrotechniku, riskujú sankcie až do výšky tristo eur priamo na mieste. V odôvodnených prípadoch sa však môže pokuta vyšplhať až na úroveň troch tisíc eur. 

 
Všetky správy

December

Počuli ste, že...