SKCHVU008 - Horná Orava

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 25.01.2017 schválila Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava na roky 2017 - 2046. Schválený materiál nájdete tu: stiahni [zip]

PS-CHVU-Horna-Orava.pdf
pschvu_horna_orava_mapa6.1.pdf
pschvu_horna_orava_mapa6.2.pdf
pschvu_horna_orava_mapa6.3.pdf
pschvu_horna_orava_mapa6.4.pdf
pschvu_horna_orava_mapa6.5.pdf
pschvu_horna_orava_mapa6.6.pdf
pschvu_horna_orava_mapa6.7.1.pdf
pschvu_horna_orava_mapa6.7.2.pdf


August

Počuli ste, že...