22. máj je Medzinárodným dňom biologickej diverzity

22. máj je Medzinárodným dňom biologickej diverzity

MEDZINÁRODNÝ DEŇ BIODIVERZITY 

Každý rok si 22. mája pripomíname prijatie Dohovoru o biologickej diverzite (Convention on Biological Diversity - CBD). Biologická biodiverzita, často označovaná jednoducho ako biodiverzita, je pojem, ktorý zahŕňa všetku rôznorodosť života na Zemi. Zahŕňa všetky formy života, od mikroorganizmov po veľké cicavce. Biodiverzita je dôležitá pre udržanie ekosystémov, ich funkcií a služieb, ktoré poskytujú ľudstvu, ako sú čistý vzduch a voda, opelenie rastlín, regulácia klímy a mnoho ďalších. Ochrana biodiverzity je preto kľúčová pre udržanie zdravého a udržateľného životného prostredia.
 
Z dôvodu ochrany a zachovania biodiverzity na našej planéte vstúpil 29. decembra 1993 do platnosti Dohovor o biologickej diverzite  (PDF v slovenskom jazyku). Tento dohovor bol prijatý členskými štátmi Organizácie Spojených národov (OSN) na Samite Zeme, ktorý sa konal v Rio de Janeiro v Brazílii v roku 1992. K dnešnému dňu je CBD jedným z najširšie prijatých medzinárodných environmentálnych dohovorov, s viac ako 190 zmluvnými stranami.Dohovor o biologickej diverzite je medzinárodná právne záväzná zmluva s tromi hlavnými cieľmi:
1. Ochrana biologickej diverzity v celej jej šírke.
2. Trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov.
3. Spravodlivé a rovnocenné využívanie prínosov vyplývajúcich z používania genetických zdrojov.

Téma tohto ročníka Medzinárodného dňa  "Buďte súčasťou plánu" nás všetkých vyzýva k ochrane a obnove biodiverzity. Ide o výzvu k akcii, ktorá má povzbudiť vlády, národy a miestne komunity, mimovládne organizácie, zákonodarcov, podniky a jednotlivcov, aby zdôraznili spôsoby, akými podporujú implementáciu Plánu biodiverzity. Každý má svoju úlohu a preto môže byť všetci #SúčasťouPlánu.

Ako môžeme pomôcť k podpore biodoverzity jednoduchými krokmi my?
  • Zastavme alebo obmedzme používanie pesticídov
  • Vytvorme mokraď alebo akýkoľvek otvorený zdroj vody
  • Trávniky nechajme nehnojené a tešme sa z ich rôznorodosti
  • Vysádzajme pôvodné stromy a kríky
  • Prilákajme na svoj pozemok opelovače a iný hmyz
  • Zaveďme postupné kosenie šetrné k biodiverzite
  • Podporujme miestne farmy

Viac informácií nájdete: 

Príspevok spracoval Odbor komunikácie a propagácie ŠOP SR

Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...