III. ročník grafickej súťaže ZIMNÁ KRAJINA NA POHĽAD(NICU)

III. ročník grafickej súťaže ZIMNÁ KRAJINA NA POHĽAD(NICU)

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) vyhlasuje III. ročník grafickej súťaže pod názvom ZIMNÁ KRAJINA NA POHĽAD(NICU). Súťaž trvá do 22. novembra  a je určená pre študentov stredných a vysokých škôl. Víťazov čakajú zaujímavé vecné ceny, pričom najlepší grafický návrh sa stane motívom vianočnej pohľadnice pre ŠOP SR a poputuje Slovenskom naprieč všetkými chránenými územiami.
 
Hlavným cieľom grafickej súťaže je vnímanie zimnej tematiky v prírodnom rozmere, dôraz na prvky jej ochrany, podporenie všímavosti, záujmu a poznania o svoje najbližšie prostredie, prírodných cyklov a voľne žijúcich chránených druhov živočíchov a rastlín. Súťaž je určená pre študentov vo veku od 15 do 26 rokov navštevujúcich stredné a vysoké školy, ako aj základné umelecké školy. Súťažiaci môžu do 22.novembra zasielať Štátnej ochrane prírody SR svoje grafické návrhy s tematikou a prvkami ochrany prírody so zimnými motívmi.

 
Technické parametre grafického návrhu a ďalšie podmienky súťaže nájdete na web stránke ŠOP SR (https://www.sopsr.sk/web/?cl=95). Pri hodnotení sa bude porota sústrediť najmä na celkovú estetickú a výpovednú hodnotu, invenčnosť, spracovanie nápadu a využitie prvkov ochrany prírody na Slovensku. V minulom roku sa do súťaže zapojilo viac ako 130 mladých talentovaných umelcov z celého Slovenska.
 
Vyhodnotenie súťaže bude prebiehať prostredníctvom hodnotiacej komisie. Ocenenie môžu získať 3 grafické návrhy, pričom najlepší grafický návrh bude použitý ako grafika na vianočnú pohľadnicu Štátnej ochrany prírody SR. Súčasťou ocenenia sú aj hodnotné vecné ceny od organizátora.

Víťazné návrhy z II. ročníka súťaže - 1. miesto: Liliana Škúciová - Volanie divočiny, 2.miesto: Nina Dudíková - Chladné momenty, 3. miesto: Tamara Krištof - Stopy v lese 


Víťazné návrhy z I. ročníka súťaže - 1. miesto: Patrícia Sitárová - Líška, 2.miesto: Karin Kissovej - Zasnežené stromy, 3. miesto: Timotej Harčár - Zimná nálada

Prehľad návrhov zo zimnej súťaže za ročník 2022 nájdete na tomto linku.

Prehľad návrhov zo zimnej súťaže za ročník 2021 nájdete na tomto linku.

Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR
Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...